חיפוש
מפעל הפיס 123 ארכיון תוצאות הגרלות 123

ארכיון תוצאות הגרלות 123

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

לצפייה בארכיון תוצאות הגרלת 123 יש לבחור תחילה טווח תאריכים או מספרי הגרלות.
ניתן לצפות בתוצאות ההגרלה החל מתאריך 26/03/2003.

תוצאות הגרלת 123

מהגרלה מספר 5123 ועד הגרלה מספר 5222
#תאריך הגרלהמס' הגרלהעלו בגורל המספרים
118/08/2017 13:05:005222
 • 4
 • 6
 • 5
217/08/2017 21:00:005221
 • 0
 • 1
 • 6
316/08/2017 21:00:005220
 • 0
 • 0
 • 6
415/08/2017 21:00:005219
 • 0
 • 1
 • 9
514/08/2017 21:00:005218
 • 8
 • 3
 • 8
613/08/2017 21:00:005217
 • 4
 • 5
 • 7
712/08/2017 22:28:005216
 • 0
 • 5
 • 3
811/08/2017 13:05:005215
 • 3
 • 7
 • 8
910/08/2017 21:00:005214
 • 5
 • 3
 • 3
1009/08/2017 21:00:005213
 • 1
 • 4
 • 7
1108/08/2017 21:00:005212
 • 6
 • 2
 • 0
1207/08/2017 21:00:005211
 • 8
 • 8
 • 7
1306/08/2017 21:00:005210
 • 0
 • 1
 • 0
1405/08/2017 22:28:005209
 • 7
 • 0
 • 0
1504/08/2017 13:05:005208
 • 4
 • 7
 • 6
1603/08/2017 21:00:005207
 • 9
 • 6
 • 9
1702/08/2017 21:00:005206
 • 1
 • 8
 • 7
1801/08/2017 21:00:005205
 • 1
 • 8
 • 3
1931/07/2017 17:28:005204
 • 5
 • 6
 • 0
2030/07/2017 21:00:005203
 • 9
 • 5
 • 7

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא13,999,200 

מספר הטפסים הזוכים ב123 בכל הפרסים הינו23,332 זוכים

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.