חיפוש
מפעל הפיס 123 ארכיון תוצאות הגרלות 123

ארכיון תוצאות הגרלות 123

לצפייה בארכיון תוצאות הגרלת 123 יש לבחור תחילה טווח תאריכים או מספרי הגרלות.
ניתן לצפות בתוצאות ההגרלה החל מתאריך 26/03/2003.

תוצאות הגרלת 123

מהגרלה מספר 5543 ועד הגרלה מספר 5642
#תאריך הגרלהמס' הגרלהעלו בגורל המספרים
118/10/2018 21:00:005642
 • 2
 • 5
 • 5
217/10/2018 21:00:005641
 • 8
 • 5
 • 9
316/10/2018 21:00:005640
 • 7
 • 2
 • 4
415/10/2018 21:00:005639
 • 0
 • 5
 • 6
514/10/2018 21:00:005638
 • 3
 • 6
 • 4
613/10/2018 22:28:005637
 • 1
 • 7
 • 6
712/10/2018 13:05:005636
 • 4
 • 6
 • 2
811/10/2018 21:00:005635
 • 7
 • 6
 • 8
910/10/2018 21:00:005634
 • 5
 • 8
 • 6
1009/10/2018 21:00:005633
 • 7
 • 4
 • 4
1108/10/2018 21:00:005632
 • 3
 • 1
 • 3
1207/10/2018 21:00:005631
 • 8
 • 7
 • 1
1306/10/2018 22:28:005630
 • 7
 • 2
 • 4
1405/10/2018 13:05:005629
 • 0
 • 3
 • 0
1504/10/2018 21:00:005628
 • 5
 • 1
 • 5
1603/10/2018 21:00:005627
 • 0
 • 2
 • 7
1702/10/2018 21:00:005626
 • 7
 • 1
 • 5
1801/10/2018 22:28:005625
 • 4
 • 8
 • 5
1930/09/2018 13:05:005624
 • 4
 • 7
 • 3
2029/09/2018 22:28:005623
 • 7
 • 8
 • 3

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה13,376,400 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 22,294 זוכים

קובץ תוצאות ההגרלה

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.