חיפוש
מפעל הפיס 123 בירור זכייה בהגרלת 123

בירור זכייה בהגרלת 123

לבירור זכייה בהגרלות 123, עליך לסמן על גבי הטופס את המספרים שבחרת. בנוסף, לבחור את מספר ההגרלה או תאריך ההגרלה ולחפש. בהצלחה!!!

 
שימו לב -
לעמוד זה קיימת גרסה עדכנית נגישה.

הודעה ללקוחות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהתאם להסכם הפשרה בת.צ. 35561-11-10 ונדר נ' מפעל הפיס, ת.צ. 39709-03-12 ביטון נ' מפעל הפיס ות.צ. 25624-04-13 הברא אנטון נ' מפעל הפיס, ביום 17.9.15, תבוטל הגרלת 123 משולב ובהתאם החל מיום 17.9.2015 לא ימכרו כרטיסי השתתפות של הגרלת 123 משולב. אין שינוי בהגרלת 123 רגיל.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה13,890,600 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 23,151 זוכים

הוראות לבדיקת טופס

  • בחרו תחילה את סוג הטופס  – רגיל  או משולב
  • בחרו את סכום ההשתתפות לטבלה
  • סמנו 3 מספרים בכל טבלה (בהתאם למספר הטבלאות שברצונכם לבדוק)
  • בחרו בטווח תאריכים או מספר הגרלה שברצונכם לבדוק
  • לסיום לחצו על כפתור "בירור זכייה"
*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.