חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 בירור זכייה בהגרלת פיס 777

בירור זכייה בהגרלת פיס 777

לבירור זכייה בהגרלות פיס 777, עליך לסמן על גבי הטופס את המספרים שבחרת. בנוסף, לבחור את מספר ההגרלה או תאריך ההגרלה ולחפש. בהצלחה!!!

 

שימו לב - לעמוד זה קיימת גרסה עדכנית נגישה.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה42,523,945 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,678,454 זוכים

הוראות לבדיקת טופס

  • בחרו תחילה את סוג הטופס – רגיל או שיטתי
  • בטופס 777 רגיל יש לסמן 7 מספרים (בין 1 ל- 70) בטבלה
  • בטופס שיטתי יש לבחור את הסוג - שיטתי 8 או שיטתי 9 ולסמן בהתאמה 8 או 9 מספרים (בין 1 ל- 70) בטבלה
  • בחרו בטווח תאריכים או מספר הגרלה שברצונכם לבדוק
  • לסיום לחצו על כפתור "בירור זכייה"
*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.