חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 פיס 777 - גם אם אין לך מזל

פיס 777 - גם אם אין לך מזל

בהגרלת פיס 777 צריך לנחש 7 מספרים מתוך טבלה בת 70 מספרים. בהגרלה, שנערכת פעמיים ביום, עולים בגורל 17 מספרים. ניחוש נכון של 7 מספרים מתוך אלו שעלו בגורל מזכה ב-70,000 ₪.

 

 • הפרסים בהגרלת פיס 777 קבועים ואינם מתחלקים בין כמה זוכים. כל ניחוש נכון של 7 מספרים מזכה בפרס הראשון.
 • סיכויי הזכייה בפרס כלשהו בהגרלת פיס 777 גבוהים יחסית ועומדים על 1:2.68 (כלומר בממוצע כל טופס רגיל בעל 3 טבלאות זוכה בפרס כלשהו).
 • להגרלת פיס 777 תכונה ייחודית, גם אם אף אחד מהמספרים שנבחרו אינו עולה בגורל, זוכים בפרס.

 

בפיס 777 אין חלוקה של הפרס בין מספר זוכים. כל מי שניחש נכונה יזכה בפרס.

 • ניחוש 7 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 70,000 ₪
 • ניחוש 6 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 500 ₪
 • ניחוש 5 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 50 ₪
 • ניחוש 4 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 20 ₪
 • ניחוש 3 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 5 ₪
 • ניחוש 0 מבין המספרים הזוכים, זוכה ב: 5 ₪

 

הגרלת פיס 777 מתקיימת 7 ימים בשבוע

בימים א' - ה' בשעות  13:30  ו- 19:30
בימי ו' בשעה 13:00.
במוצ"ש בשעה 22:25.
 
השעות המצוינות לעיל, הינן שעות סגירת ההגרלה למכירה.
 

הגרלת פיס 777 מאפשרת השתתפות באמצעות שני טפסים: טופס פיס 777 רגיל ו-טופס פיס 777 שיטתי.

טופס פיס 777 רגיל

פיס 777
טופס 777

 • על המשתתף לבחור 7 מספרים ולסמנם בטבלה בת 70 מספרים.
 • ניתן למלא עד 3 טבלאות שונות. פשוט מסמנים 7 מספרים בכל טבלה בטופס.
 • השלמת סימון לוטומטי - ניתן למלא באופן ידני, אוטומטי או חלקי עם השלמה אוטומטית.
 • השתתפות במספר הגרלות - האזור ה"רב הגרלתי" בטופס מאפשר להשתתף במספר הגרלות לפי בחירה (להשתתפות בהגרלה אחת אין צורך לסמן בחירה).
 • עלות לצירוף הנה 7 ₪ (21 ₪ לטופס מלא, בן 3 טבלאות).
   

מבנה סל הפרסים טופס פיס 777 רגיל

ניחושים נכוניםסיכויי זכייה בפרס סכום הפרס 
71:61,64070,000 ₪
61:1,828500 ₪
51:14150 ₪
41:2220 ₪
31:65 ₪
01:85 ₪

טופס פיס 777 שיטתי

פיס 777 שיטתי
טופס 777 שיטתי

בטופס זה שתי אפשרויות לסימון מספרים בטבלה בודדת.

 • תחילה יש לבחור את סוג הטופס שיטתי 8, המאפשר 8 צירופים או שיטתי 9, המאפשר 36 צירופים.
 • השתתפות במספר הגרלות - האזור ה"רב הגרלתי" בטופס מאפשר להשתתף במספר הגרלות לפי בחירה.
 • השלמת סימון לוטומטי - מאפשרת להשלים את בחירת המספרים באופן אוטומטי, חלקי או מלא.

  

פיס 777 שיטתי 8

 • על המשתתף לבחור 8 מספרים ולסמנם בטבלה בת 70 מספרים. פשוט מסמנים 8 מספרים בטבלה וכך נוצרים למעשה שמונה צירופים שונים.
 • על בסיס המספרים שנבחרו, ייצור המחשב 8 צירופים שונים של 7 מספרים (זה בעצם כמו למלא 8 טבלאות של 7 מספרים).
 • אם כל שמונת המספרים שסומנו יעלו בגורל, יזכה המשתתף בסכום הכולל של 8 פרסים ראשונים ששוויים הוא 560,000 ₪ (70,000 ₪ כפול 8).
 • עלות לצירוף הנה 7 ₪ (56 ₪ בעבור 8 צירופים).

 

פיס 777 שיטתי 9

 • על המשתתף לבחור 9 מספרים ולסמנם בטבלה בת 70 מספרים. זה בעצם כמו למלא 36 טבלאות (על בסיס המספרים שנבחרו ייצור המחשב 36 צירופים שונים של 7 מספרים).
 • אם כל 9 המספרים שסומנו יעלו בגורל, יזכה המשתתף בסכום של 2,520,000 ₪.
 • בטופס זה כל ניחוש זוכה בפרס - טופס זה  הוא היחיד שמבטיח זכייה בכל מקרה גם עבור ניחוש אחד נכון בלבד, ובמצב שבו המשתתף לא ניחש אף מספר נכון הוא יקבל חזרה 180 ₪. 
 • עלות לצירוף הנה 7 ₪ (252 ₪ בעבור 36 צירופים).

מכפילי הפרסים בטפסי פיס 777 שיטתי


פיס 777 שיטתי 8

ניחושים נכונים

מכפילי פרס

סיכויי זכייה בפרס
פרס 1פרס 2פרס 3פרס 4פרס 5פרס 6
88    1:388,332
717   1:9,158
6 26  1:553.5
5  35 1:65.12
4   44 1:13.5
3    5 1:4.83
1     11:3.6
0     81:10.6
פרס כלשהו1:1.51

 
פיס 777 שיטתי 9

ניחושים נכונים

מכפילי פרס

סיכויי זכייה בפרס
פרס 1פרס 2פרס 3פרס 4פרס 5פרס 6
936     1:2,675,176
8828    1:50,475
711421   1:2,426
6 31815  1:224.3
5  62010 1:35.89
4   1020 1:9.52
3    15 1:4.16
2     11:3.1
1     81:4.31
0     361:14.67


הפעלת חסם

בהגרלת פיס 777, מופעל חסם, אשר נועד להגביל זכיות בפרס הראשון, לסך של עד 15 מיליון ₪.
חסם זה יופעל, במידה ובהגרלה מסוימת יהיו מעל ל- 214 זוכים אפשריים בפרס הראשון.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בשנה האחרונה92,236,685 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 7,709,486 זוכים

טפסי 777

טופס 777 רגיל טופס 777 שיטתי

הגרלת פיס 777 הושקה בישראל
בשנת 2002