חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8431

לתאריך 23/01/2017 | 19:30
 • 01
 • 07
 • 09
 • 12
 • 13
 • 17
 • 22
 • 37
 • 45
 • 48
 • 50
 • 52
 • 56
 • 57
 • 62
 • 64
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני16500
3שלישי21550
4רביעי180520
5חמישי62235
6שישי43485

תוצאות הגרלה מס' 8430

לתאריך 23/01/2017 | 13:30
 • 01
 • 04
 • 13
 • 16
 • 18
 • 20
 • 23
 • 26
 • 33
 • 35
 • 36
 • 38
 • 45
 • 48
 • 49
 • 54
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני13500
3שלישי25650
4רביעי173220
5חמישי56275
6שישי41025

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא43,874,385 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,541,603 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.