חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8346

לתאריך 05/12/2016 | 13:30
 • 03
 • 08
 • 11
 • 17
 • 18
 • 30
 • 38
 • 39
 • 40
 • 44
 • 45
 • 47
 • 48
 • 54
 • 57
 • 58
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני12500
3שלישי22950
4רביעי138820
5חמישי51165
6שישי43965

תוצאות הגרלה מס' 8345

לתאריך 04/12/2016 | 19:30
 • 01
 • 07
 • 22
 • 24
 • 30
 • 32
 • 34
 • 35
 • 40
 • 41
 • 44
 • 45
 • 52
 • 62
 • 64
 • 65
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני12500
3שלישי21050
4רביעי139920
5חמישי50365
6שישי50745

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
05
דקות
01

סגירת המכירה ב-05/12/2016 בשעה 19:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא45,153,900 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,548,741 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.