חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 9483

לתאריך 19/10/2018 | 13:30
 • 10
 • 14
 • 17
 • 23
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 39
 • 46
 • 53
 • 57
 • 59
 • 62
 • 66
 • 68
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני15500
3שלישי32650
4רביעי194020
5חמישי69405
6שישי59615

תוצאות הגרלה מס' 9482

לתאריך 18/10/2018 | 19:30
 • 03
 • 05
 • 10
 • 15
 • 24
 • 27
 • 30
 • 32
 • 33
 • 37
 • 39
 • 51
 • 57
 • 58
 • 62
 • 68
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני27500
3שלישי29750
4רביעי175220
5חמישי62385
6שישי44735

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה42,780,870 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,664,581 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.