חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 9387

לתאריך 19/08/2018 | 13:30
 • 03
 • 07
 • 08
 • 11
 • 13
 • 18
 • 21
 • 23
 • 33
 • 36
 • 42
 • 45
 • 47
 • 48
 • 50
 • 53
 • 64
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני26500
3שלישי30350
4רביעי180420
5חמישי59645
6שישי36135

תוצאות הגרלה מס' 9386

לתאריך 18/08/2018 | 22:25
 • 02
 • 06
 • 16
 • 17
 • 18
 • 21
 • 24
 • 27
 • 37
 • 42
 • 44
 • 46
 • 52
 • 57
 • 59
 • 60
 • 63
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני17500
3שלישי23950
4רביעי143020
5חמישי49935
6שישי41295

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה44,061,515 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,810,407 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.