חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7149

לתאריך 17/12/2014 | 19:30
 • 02
 • 08
 • 10
 • 12
 • 13
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
 • 35
 • 38
 • 40
 • 52
 • 55
 • 65
 • 66
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני17500
3שלישי24550
4רביעי165420
5חמישי54035
6שישי34065

תוצאות הגרלה מס' 7148

לתאריך 17/12/2014 | 13:30
 • 01
 • 05
 • 06
 • 09
 • 10
 • 16
 • 20
 • 22
 • 43
 • 44
 • 48
 • 50
 • 53
 • 55
 • 56
 • 58
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני19500
3שלישי24350
4רביעי141920
5חמישי50665
6שישי36085

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
02
דקות
00

סגירת המכירה ב-18/12/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,549,305 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,031,029 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.