חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7057

לתאריך 25/10/2014 | 22:50
 • 08
 • 09
 • 12
 • 21
 • 22
 • 26
 • 30
 • 33
 • 37
 • 39
 • 40
 • 42
 • 47
 • 55
 • 56
 • 67
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני8500
3שלישי13950
4רביעי118320
5חמישי46375
6שישי31035

תוצאות הגרלה מס' 7056

לתאריך 24/10/2014 | 13:30
 • 04
 • 24
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 32
 • 36
 • 37
 • 40
 • 41
 • 49
 • 54
 • 55
 • 58
 • 62
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני28500
3שלישי18350
4רביעי126320
5חמישי45215
6שישי52325

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
10
דקות
29

סגירת המכירה ב-26/10/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא34,144,815 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו2,968,950 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.