חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7277

לתאריך 02/03/2015 | 19:30
 • 02
 • 07
 • 10
 • 20
 • 22
 • 25
 • 31
 • 36
 • 39
 • 50
 • 52
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני5500
3שלישי19250
4רביעי115920
5חמישי44645
6שישי40605

תוצאות הגרלה מס' 7276

לתאריך 02/03/2015 | 13:30
 • 02
 • 07
 • 08
 • 14
 • 16
 • 19
 • 21
 • 22
 • 29
 • 33
 • 34
 • 37
 • 40
 • 47
 • 56
 • 63
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני11500
3שלישי21350
4רביעי136020
5חמישי50315
6שישי32835

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
02
דקות
43

סגירת המכירה ב-03/03/2015 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,947,640 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,063,481 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.