חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7413

לתאריך 24/05/2015 | 22:50
 • 03
 • 10
 • 14
 • 16
 • 18
 • 19
 • 22
 • 29
 • 31
 • 36
 • 37
 • 39
 • 40
 • 45
 • 49
 • 61
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני15500
3שלישי17850
4רביעי113520
5חמישי41665
6שישי30495

תוצאות הגרלה מס' 7412

לתאריך 22/05/2015 | 13:30
 • 02
 • 07
 • 08
 • 10
 • 17
 • 20
 • 22
 • 25
 • 43
 • 46
 • 53
 • 55
 • 56
 • 58
 • 60
 • 61
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני17500
3שלישי27150
4רביעי174120
5חמישי59795
6שישי38535

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
01
דקות
20

סגירת המכירה ב-25/05/2015 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,469,850 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,104,322 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.