חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 6903

לתאריך 22/07/2014 | 19:30
 • 01
 • 02
 • 07
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 21
 • 23
 • 31
 • 32
 • 56
 • 58
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני10500
3שלישי24150
4רביעי161820
5חמישי51425
6שישי34555

תוצאות הגרלה מס' 6902

לתאריך 22/07/2014 | 13:30
 • 04
 • 11
 • 12
 • 13
 • 18
 • 19
 • 28
 • 30
 • 41
 • 46
 • 49
 • 56
 • 57
 • 64
 • 65
 • 67
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני7500
3שלישי16550
4רביעי108220
5חמישי43055
6שישי36025

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
01
דקות
00

סגירת המכירה ב-23/07/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,011,975 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,033,702 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.