חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7051

לתאריך 21/10/2014 | 19:30
 • 03
 • 06
 • 08
 • 12
 • 13
 • 19
 • 22
 • 23
 • 24
 • 34
 • 35
 • 41
 • 47
 • 50
 • 54
 • 61
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני25500
3שלישי22050
4רביעי140720
5חמישי50365
6שישי32575

תוצאות הגרלה מס' 7050

לתאריך 21/10/2014 | 13:30
 • 08
 • 09
 • 10
 • 14
 • 24
 • 28
 • 34
 • 36
 • 37
 • 40
 • 45
 • 49
 • 52
 • 61
 • 62
 • 68
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני15500
3שלישי18050
4רביעי112520
5חמישי44925
6שישי34215

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
04
דקות
09

סגירת המכירה ב-22/10/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא33,969,690 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו2,957,533 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.