חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 9086

לתאריך 19/02/2018 | 19:30
 • 02
 • 06
 • 09
 • 14
 • 15
 • 23
 • 24
 • 25
 • 31
 • 35
 • 36
 • 37
 • 58
 • 59
 • 60
 • 66
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני16500
3שלישי25650
4רביעי179320
5חמישי63095
6שישי49305

תוצאות הגרלה מס' 9085

לתאריך 19/02/2018 | 13:30
 • 02
 • 13
 • 14
 • 26
 • 35
 • 37
 • 39
 • 42
 • 50
 • 54
 • 58
 • 59
 • 61
 • 65
 • 67
 • 68
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני26500
3שלישי20850
4רביעי143520
5חמישי49815
6שישי58105

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה44,928,830 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,771,312 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.