חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7723

לתאריך 27/11/2015 | 13:30
 • 03
 • 09
 • 25
 • 30
 • 33
 • 35
 • 36
 • 38
 • 43
 • 53
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 62
 • 66
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני6500
3שלישי23750
4רביעי144120
5חמישי54345
6שישי58055

תוצאות הגרלה מס' 7722

לתאריך 26/11/2015 | 19:30
 • 01
 • 02
 • 03
 • 13
 • 14
 • 19
 • 23
 • 27
 • 28
 • 37
 • 39
 • 44
 • 52
 • 53
 • 58
 • 65
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני10500
3שלישי18350
4רביעי139320
5חמישי53815
6שישי37315

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
18
דקות
37

סגירת המכירה ב-28/11/2015 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא39,203,645 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,303,039 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.