חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8088

לתאריך 30/06/2016 | 19:30
 • 03
 • 08
 • 09
 • 12
 • 28
 • 29
 • 31
 • 33
 • 38
 • 39
 • 44
 • 50
 • 59
 • 60
 • 64
 • 66
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני13500
3שלישי22750
4רביעי151920
5חמישי56025
6שישי42095

תוצאות הגרלה מס' 8087

לתאריך 30/06/2016 | 13:30
 • 03
 • 04
 • 16
 • 22
 • 23
 • 25
 • 29
 • 31
 • 35
 • 40
 • 48
 • 50
 • 52
 • 61
 • 66
 • 68
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני9500
3שלישי16650
4רביעי131420
5חמישי49565
6שישי50285

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
07
דקות
58

סגירת המכירה ב-01/07/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא44,910,690 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,536,619 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.