חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 9094

לתאריך 24/02/2018 | 22:25
 • 03
 • 04
 • 14
 • 15
 • 27
 • 28
 • 31
 • 34
 • 35
 • 37
 • 40
 • 48
 • 56
 • 64
 • 65
 • 66
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני13500
3שלישי15650
4רביעי128420
5חמישי54195
6שישי48555

תוצאות הגרלה מס' 9093

לתאריך 23/02/2018 | 13:30
 • 05
 • 08
 • 10
 • 11
 • 18
 • 24
 • 32
 • 34
 • 43
 • 44
 • 52
 • 54
 • 56
 • 57
 • 61
 • 65
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני15500
3שלישי32950
4רביעי206220
5חמישי71585
6שישי50245

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה45,284,010 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,778,729 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.