חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7067

לתאריך 30/10/2014 | 19:30
 • 04
 • 06
 • 11
 • 12
 • 15
 • 17
 • 20
 • 21
 • 40
 • 50
 • 58
 • 59
 • 61
 • 64
 • 66
 • 67
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני13500
3שלישי16350
4רביעי119820
5חמישי47665
6שישי37735

תוצאות הגרלה מס' 7066

לתאריך 30/10/2014 | 13:30
 • 01
 • 07
 • 11
 • 17
 • 20
 • 23
 • 32
 • 33
 • 34
 • 40
 • 45
 • 46
 • 47
 • 57
 • 60
 • 67
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני17500
3שלישי23750
4רביעי146420
5חמישי47485
6שישי37285

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
03
דקות
15

סגירת המכירה ב-31/10/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא34,581,795 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו2,995,063 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.