חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7528

לתאריך 30/07/2015 | 19:30
 • 03
 • 09
 • 12
 • 13
 • 15
 • 20
 • 27
 • 30
 • 33
 • 34
 • 39
 • 42
 • 48
 • 53
 • 58
 • 59
 • 61
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני13500
3שלישי17650
4רביעי120420
5חמישי47295
6שישי36645

תוצאות הגרלה מס' 7527

לתאריך 30/07/2015 | 13:30
 • 02
 • 09
 • 14
 • 21
 • 24
 • 26
 • 31
 • 34
 • 35
 • 43
 • 44
 • 53
 • 54
 • 55
 • 60
 • 64
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני29500
3שלישי24250
4רביעי127920
5חמישי46245
6שישי38695

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
11
דקות
29

סגירת המכירה ב-31/07/2015 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא37,609,355 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,138,709 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.