חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 6748

לתאריך 20/04/2014 | 13:30
 • 01
 • 03
 • 16
 • 20
 • 21
 • 25
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 40
 • 42
 • 52
 • 55
 • 61
 • 64
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני8500
3שלישי16150
4רביעי127620
5חמישי45955
6שישי40045

תוצאות הגרלה מס' 6747

לתאריך 19/04/2014 | 22:50
 • 01
 • 05
 • 20
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 31
 • 34
 • 39
 • 46
 • 51
 • 53
 • 59
 • 63
 • 64
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני14500
3שלישי10750
4רביעי103020
5חמישי39285
6שישי36275

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
09
דקות
04

סגירת המכירה ב-21/04/2014 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,871,465 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,113,101 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.