חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8477

לתאריך 19/02/2017 | 19:30
 • 09
 • 12
 • 15
 • 16
 • 21
 • 23
 • 26
 • 32
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
 • 45
 • 47
 • 48
 • 63
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני23500
3שלישי27650
4רביעי158920
5חמישי56495
6שישי49215

תוצאות הגרלה מס' 8476

לתאריך 19/02/2017 | 13:30
 • 02
 • 05
 • 06
 • 09
 • 10
 • 16
 • 22
 • 24
 • 30
 • 39
 • 42
 • 46
 • 51
 • 52
 • 56
 • 69
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני27500
3שלישי27550
4רביעי181620
5חמישי61365
6שישי39475

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא44,034,415 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,583,822 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.