חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8535

לתאריך 25/03/2017 | 22:55
 • 01
 • 05
 • 10
 • 14
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 30
 • 35
 • 36
 • 41
 • 50
 • 55
 • 58
 • 68
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני12500
3שלישי22350
4רביעי163620
5חמישי60955
6שישי44865

תוצאות הגרלה מס' 8534

לתאריך 24/03/2017 | 13:30
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 08
 • 10
 • 15
 • 20
 • 22
 • 23
 • 27
 • 30
 • 42
 • 52
 • 60
 • 61
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון970,000
2שני52500
3שלישי55550
4רביעי305620
5חמישי83035
6שישי48485

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא45,577,360 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,687,799 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.