חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 9285

לתאריך 19/06/2018 | 19:30
 • 02
 • 04
 • 09
 • 19
 • 22
 • 25
 • 29
 • 30
 • 32
 • 44
 • 45
 • 51
 • 53
 • 56
 • 63
 • 64
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני10500
3שלישי17450
4רביעי137320
5חמישי56625
6שישי52525

תוצאות הגרלה מס' 9284

לתאריך 19/06/2018 | 13:30
 • 01
 • 04
 • 15
 • 19
 • 23
 • 26
 • 27
 • 30
 • 32
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 55
 • 59
 • 62
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני14500
3שלישי20550
4רביעי157720
5חמישי60205
6שישי45845

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה45,747,360 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,889,933 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.