חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלה מס' 8872

לתאריך 17/10/2017 | 19:30
 • 05
 • 08
 • 09
 • 10
 • 16
 • 19
 • 20
 • 24
 • 33
 • 45
 • 46
 • 49
 • 52
 • 66
 • 67
 • 69
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני28500
3שלישי35750
4רביעי235320
5חמישי71155
6שישי38265

תוצאות הגרלה מס' 8871

לתאריך 17/10/2017 | 13:30
 • 01
 • 02
 • 04
 • 12
 • 22
 • 25
 • 36
 • 46
 • 48
 • 51
 • 52
 • 54
 • 58
 • 59
 • 62
 • 67
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני11500
3שלישי16350
4רביעי120520
5חמישי51695
6שישי45345
אאאגודל טקסט:

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה44,213,630 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 3,642,057 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.