חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8192

לתאריך 31/08/2016 | 13:30
 • 03
 • 11
 • 13
 • 14
 • 20
 • 24
 • 28
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 48
 • 53
 • 57
 • 61
 • 64
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני14500
3שלישי16050
4רביעי121220
5חמישי52755
6שישי42655

תוצאות הגרלה מס' 8191

לתאריך 30/08/2016 | 19:30
 • 03
 • 08
 • 09
 • 13
 • 15
 • 17
 • 26
 • 29
 • 33
 • 34
 • 37
 • 40
 • 44
 • 47
 • 59
 • 61
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני17500
3שלישי23650
4רביעי165720
5חמישי60045
6שישי41565

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
00
דקות
31

סגירת המכירה ב-31/08/2016 בשעה 19:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא45,805,860 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,600,154 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.