חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7845

לתאריך 07/02/2016 | 13:30
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 18
 • 20
 • 25
 • 26
 • 27
 • 32
 • 34
 • 37
 • 42
 • 46
 • 47
 • 64
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני19500
3שלישי22250
4רביעי161820
5חמישי51225
6שישי32415

תוצאות הגרלה מס' 7844

לתאריך 06/02/2016 | 22:50
 • 02
 • 08
 • 09
 • 13
 • 14
 • 28
 • 40
 • 41
 • 42
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 57
 • 58
 • 60
 • 64
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני16500
3שלישי16850
4רביעי133020
5חמישי45415
6שישי43985

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
00
דקות
13

סגירת המכירה ב-07/02/2016 בשעה 19:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא39,725,095 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,384,267 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.