חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7007

לתאריך 21/09/2014 | 19:30
 • 07
 • 08
 • 14
 • 15
 • 17
 • 21
 • 24
 • 27
 • 29
 • 30
 • 47
 • 50
 • 55
 • 58
 • 61
 • 63
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני13500
3שלישי20150
4רביעי141620
5חמישי48245
6שישי30815

תוצאות הגרלה מס' 7006

לתאריך 21/09/2014 | 13:30
 • 03
 • 05
 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 20
 • 21
 • 33
 • 47
 • 49
 • 59
 • 60
 • 61
 • 63
 • 66
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני14500
3שלישי19750
4רביעי128020
5חמישי43715
6שישי33015

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
02
דקות
22

סגירת המכירה ב-22/09/2014 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא34,251,265 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו2,980,884 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.