חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8277

לתאריך 25/10/2016 | 19:30
 • 01
 • 03
 • 05
 • 06
 • 09
 • 12
 • 13
 • 14
 • 26
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 36
 • 38
 • 42
 • 44
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני80500
3שלישי61750
4רביעי281620
5חמישי68525
6שישי39695

תוצאות הגרלה מס' 8276

לתאריך 25/10/2016 | 13:30
 • 03
 • 07
 • 09
 • 15
 • 17
 • 19
 • 22
 • 24
 • 27
 • 38
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50
 • 57
 • 63
 • 64
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון370,000
2שני27500
3שלישי27250
4רביעי151720
5חמישי55175
6שישי35685

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
13
דקות
43

סגירת המכירה ב-26/10/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא45,097,290 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,444,536 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.