חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8777

לתאריך 18/08/2017 | 13:30
 • 05
 • 08
 • 17
 • 18
 • 29
 • 34
 • 36
 • 42
 • 55
 • 59
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון2370,000
2שני30500
3שלישי33350
4רביעי179120
5חמישי62505
6שישי56005

תוצאות הגרלה מס' 8776

לתאריך 17/08/2017 | 19:30
 • 01
 • 04
 • 06
 • 09
 • 18
 • 20
 • 23
 • 28
 • 30
 • 32
 • 37
 • 42
 • 46
 • 47
 • 50
 • 58
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני12500
3שלישי22150
4רביעי173220
5חמישי58465
6שישי40055

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא47,967,155 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,822,633 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.