חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7589

לתאריך 04/09/2015 | 13:30
 • 02
 • 14
 • 15
 • 17
 • 24
 • 38
 • 39
 • 40
 • 44
 • 50
 • 52
 • 54
 • 62
 • 64
 • 65
 • 66
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני23500
3שלישי22650
4רביעי172620
5חמישי62675
6שישי65825

תוצאות הגרלה מס' 7588

לתאריך 03/09/2015 | 19:30
 • 05
 • 20
 • 21
 • 24
 • 29
 • 33
 • 41
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 56
 • 57
 • 58
 • 64
 • 67
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני17500
3שלישי22250
4רביעי127020
5חמישי49155
6שישי57165

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
01
שעות
01
דקות
04

סגירת המכירה ב-05/09/2015 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא38,029,205 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,232,973 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.