חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8681

לתאריך 23/06/2017 | 13:30
 • 03
 • 07
 • 08
 • 13
 • 16
 • 17
 • 20
 • 21
 • 28
 • 33
 • 35
 • 41
 • 52
 • 53
 • 56
 • 68
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני14500
3שלישי28250
4רביעי219220
5חמישי78065
6שישי44965

תוצאות הגרלה מס' 8680

לתאריך 22/06/2017 | 19:30
 • 08
 • 10
 • 11
 • 17
 • 18
 • 22
 • 29
 • 30
 • 33
 • 46
 • 47
 • 53
 • 55
 • 60
 • 62
 • 64
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני15500
3שלישי23050
4רביעי160420
5חמישי58345
6שישי41715

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא48,643,045 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,867,442 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.