חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8584

לתאריך 25/04/2017 | 19:30
 • 13
 • 15
 • 20
 • 27
 • 29
 • 32
 • 34
 • 46
 • 51
 • 52
 • 53
 • 55
 • 57
 • 64
 • 65
 • 66
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני23500
3שלישי30650
4רביעי158920
5חמישי55115
6שישי70805

תוצאות הגרלה מס' 8583

לתאריך 25/04/2017 | 13:30
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 06
 • 08
 • 16
 • 19
 • 21
 • 25
 • 29
 • 31
 • 36
 • 38
 • 42
 • 48
 • 53
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני50500
3שלישי56550
4רביעי273420
5חמישי77885
6שישי45675

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא47,299,355 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,815,453 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.