חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7990

לתאריך 02/05/2016 | 19:30
 • 06
 • 11
 • 16
 • 22
 • 24
 • 29
 • 31
 • 36
 • 40
 • 42
 • 48
 • 51
 • 56
 • 60
 • 61
 • 64
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני6500
3שלישי14950
4רביעי116420
5חמישי46295
6שישי47495

תוצאות הגרלה מס' 7989

לתאריך 02/05/2016 | 13:30
 • 04
 • 06
 • 08
 • 09
 • 13
 • 16
 • 29
 • 30
 • 40
 • 43
 • 45
 • 49
 • 54
 • 57
 • 61
 • 62
 • 63
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני13500
3שלישי18950
4רביעי139220
5חמישי54865
6שישי43705

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
11
דקות
21

סגירת המכירה ב-03/05/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא41,499,315 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,548,220 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.