חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 6964

לתאריך 27/08/2014 | 13:30
 • 01
 • 05
 • 09
 • 10
 • 14
 • 16
 • 24
 • 30
 • 32
 • 38
 • 42
 • 44
 • 47
 • 56
 • 57
 • 61
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני12500
3שלישי16950
4רביעי131820
5חמישי47295
6שישי31125

תוצאות הגרלה מס' 6963

לתאריך 26/08/2014 | 19:30
 • 08
 • 10
 • 13
 • 17
 • 22
 • 29
 • 39
 • 41
 • 42
 • 44
 • 46
 • 47
 • 50
 • 56
 • 58
 • 64
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני10500
3שלישי12950
4רביעי95420
5חמישי38175
6שישי37935

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
01
דקות
40

סגירת המכירה ב-27/08/2014 בשעה 19:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא33,526,480 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו2,994,663 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.