חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7116

לתאריך 28/11/2014 | 13:30
 • 21
 • 24
 • 27
 • 29
 • 32
 • 39
 • 43
 • 46
 • 49
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 57
 • 61
 • 66
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני11500
3שלישי19750
4רביעי130220
5חמישי45535
6שישי71625

תוצאות הגרלה מס' 7115

לתאריך 27/11/2014 | 19:30
 • 02
 • 09
 • 16
 • 18
 • 27
 • 30
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 47
 • 51
 • 52
 • 53
 • 58
 • 61
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני11500
3שלישי15750
4רביעי108020
5חמישי42585
6שישי42555

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
18
דקות
46

סגירת המכירה ב-29/11/2014 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,644,840 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,025,093 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.