חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7639

לתאריך 09/10/2015 | 13:30
 • 02
 • 04
 • 09
 • 12
 • 17
 • 18
 • 24
 • 30
 • 33
 • 38
 • 41
 • 44
 • 49
 • 54
 • 66
 • 69
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני22500
3שלישי25450
4רביעי184520
5חמישי67355
6שישי41545

תוצאות הגרלה מס' 7638

לתאריך 08/10/2015 | 19:30
 • 01
 • 12
 • 17
 • 19
 • 22
 • 24
 • 25
 • 28
 • 37
 • 38
 • 43
 • 48
 • 50
 • 53
 • 62
 • 66
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני10500
3שלישי18750
4רביעי153520
5חמישי54435
6שישי36845

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
09
דקות
03

סגירת המכירה ב-10/10/2015 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא37,842,440 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,181,365 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.