חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8138

לתאריך 30/07/2016 | 22:55
 • 01
 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 14
 • 21
 • 27
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 38
 • 49
 • 51
 • 54
 • 62
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני20500
3שלישי33750
4רביעי194720
5חמישי61425
6שישי39185

תוצאות הגרלה מס' 8137

לתאריך 29/07/2016 | 13:30
 • 11
 • 18
 • 22
 • 30
 • 36
 • 40
 • 41
 • 47
 • 48
 • 54
 • 56
 • 57
 • 58
 • 60
 • 61
 • 65
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני17500
3שלישי22050
4רביעי156520
5חמישי56895
6שישי71355

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
10
דקות
15

סגירת המכירה ב-31/07/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא44,507,115 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,583,241 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.