חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 6920

לתאריך 01/08/2014 | 13:30
 • 02
 • 10
 • 12
 • 15
 • 18
 • 21
 • 30
 • 31
 • 32
 • 34
 • 37
 • 38
 • 40
 • 50
 • 51
 • 58
 • 65
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני14500
3שלישי21050
4רביעי141720
5חמישי49135
6שישי42175

תוצאות הגרלה מס' 6919

לתאריך 31/07/2014 | 19:30
 • 01
 • 09
 • 15
 • 19
 • 24
 • 26
 • 30
 • 31
 • 35
 • 38
 • 40
 • 43
 • 46
 • 50
 • 51
 • 60
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני6500
3שלישי14050
4רביעי104220
5חמישי42755
6שישי37485

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
11
דקות
16

סגירת המכירה ב-02/08/2014 בשעה 22:50

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,060,965 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,039,366 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.