חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8241

לתאריך 28/09/2016 | 19:30
 • 06
 • 07
 • 11
 • 12
 • 15
 • 28
 • 31
 • 36
 • 40
 • 45
 • 48
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 61
 • 68
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני14500
3שלישי16450
4רביעי147820
5חמישי55045
6שישי39595

תוצאות הגרלה מס' 8240

לתאריך 28/09/2016 | 13:30
 • 01
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 26
 • 27
 • 29
 • 35
 • 39
 • 43
 • 47
 • 48
 • 49
 • 54
 • 63
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני23500
3שלישי23350
4רביעי177320
5חמישי62925
6שישי39935

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
10
דקות
39

סגירת המכירה ב-29/09/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא45,843,710 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,572,596 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.