חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7227

לתאריך 01/02/2015 | 19:30
 • 02
 • 04
 • 05
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 21
 • 26
 • 31
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 53
 • 56
 • 67
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני24500
3שלישי30150
4רביעי172120
5חמישי55215
6שישי37355

תוצאות הגרלה מס' 7226

לתאריך 01/02/2015 | 13:30
 • 04
 • 05
 • 09
 • 12
 • 18
 • 26
 • 28
 • 30
 • 34
 • 37
 • 45
 • 46
 • 52
 • 56
 • 59
 • 65
 • 66
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני8500
3שלישי17050
4רביעי122620
5חמישי45155
6שישי32265

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
11
דקות
20

סגירת המכירה ב-02/02/2015 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא35,257,375 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,027,883 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.