חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 7323

לתאריך 29/03/2015 | 19:30
 • 06
 • 07
 • 09
 • 14
 • 25
 • 35
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 57
 • 60
 • 62
 • 65
 • 66
 • 69
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני12500
3שלישי19450
4רביעי126720
5חמישי45135
6שישי42635

תוצאות הגרלה מס' 7322

לתאריך 29/03/2015 | 13:30
 • 04
 • 05
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 23
 • 24
 • 27
 • 30
 • 33
 • 41
 • 42
 • 62
 • 63
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון070,000
2שני23500
3שלישי35750
4רביעי193220
5חמישי54015
6שישי31115

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
17
דקות
13

סגירת המכירה ב-30/03/2015 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא36,192,165 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,127,367 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.