חיפוש
מפעל הפיס פיס 777 תוצאות הגרלת פיס 777

תוצאות הגרלת פיס 777

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 8036

לתאריך 30/05/2016 | 19:30
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 20
 • 22
 • 25
 • 33
 • 37
 • 38
 • 45
 • 56
 • 57
 • 66
 • 69
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון270,000
2שני40500
3שלישי37550
4רביעי201220
5חמישי61405
6שישי31965

תוצאות הגרלה מס' 8035

לתאריך 30/05/2016 | 13:30
 • 05
 • 06
 • 10
 • 11
 • 26
 • 33
 • 39
 • 42
 • 44
 • 49
 • 52
 • 53
 • 55
 • 65
 • 66
 • 68
 • 70
טבלת זכיות
#פרס מספר הזוכיםסכום ב ₪
1ראשון170,000
2שני16500
3שלישי19850
4רביעי129620
5חמישי51395
6שישי39695

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
14
דקות
18

סגירת המכירה ב-31/05/2016 בשעה 13:30

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא41,385,810 

מספר הטפסים הזוכים ב777 בכל הפרסים הינו3,493,390 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.