חיפוש
מפעל הפיס אודות הפיס אחריות סביבתית

אחריות סביבתית

במפעל הפיס חושבים ירוק: נושא איכות הסביבה תופס בשנים האחרונות מקום משמעותי בסדר היום הציבורי.

 
בישראל ובעולם קיים קונצנזוס נרחב לגבי מצבו ההולך ומתדרדר של כדור הארץ, ולגבי תפקידו של האדם ולחלקן של חברות עסקיות בצמצום צריכת אנרגיה וזיהום הסביבה.
 
התופעה הקשה של התחממות כדור הארץ מתבטאת גם בשינויים אקלימיים דרמטיים, סוגיית הידלדלות מקורות המים במדינת ישראל, שהפכה כבר מזמן לצו השעה ומעמידה אותנו בסיכון אמיתי, זיהום האוויר ההולך ומתגבר, בעיקר במרכזי הערים, נוכח העלייה במספר כלי הרכב הנעים בכבישים. כל אלה יחד עם פעולות יומיומיות אחרות משפיעות אקולוגית על הסביבה שבה אנו חיים, לעיתים קרובות אף מבלי שנהיה מודעים לכך.
 
"חושבים ירוק" זו גישה מציאותית אמיתית, שכל אחד מאיתנו חייב להידרש לה כדי להבטיח עתיד טוב יותר לילדיו.
בחלק מפיסת האחריות החברתית הכוללת ולצורך הגשמת החזון הסביבתי של מפעל הפיס, הקמנו ועדת היגוי לאיכות הסביבה והתקשרנו עם חברת ייעוץ המתמחה בגיבוש תכנית אסטרטגית להפיכת גופים לידידותיים לסביבה.
הוועדה פעלה לגיבוש ולהובלת מדיניות סביבתית מוסדרת, שתונהג ותוטמע בכל קבוצת מפעל הפיס לפיכך, אנו משקיעים מאמצים בניהול אחראי וכלכלי של סוגיות כגון מחזור, חשמל ורכש.
 
כצעד חשוב בדרך זו גובשה תוכנית עבודה לשמירה על הסביבה שנועדה להגביר את המודעות ולהרחיב את הידע וההבנה של העובדים, ולעודד יישום הלכה למעשה של העקרונות והכללים המנחים. זאת, במגמה להפחית ככל האפשר נזקים והשפעות שליליות ולאפשר לכולנו לחיות בצורה ידידותית עם הסביבה.
 
בין הפרויקטים שנתמכו על ידי מפעל הפיס להגברת המודעות וריכוז תשומת לב ציבורית בצורך לחסוך באנרגיה היה פרויקט "שעת כדור הארץ" במסגרתו העניק מפעל הפיס חסות למתחם הדיווש בכיכר רבין בתל אביב במהלך שעה בה הוחשכו חמש ערים בישראל.
 
בנוסף, העניקה מועצת הפיס לתרבות חסות ראשית על אירוע אקוספרה, הפסטיבל הירוק הראשון בישראל לאמנות וסביבה שמטרתו הייתה לקדם באמצעים אמנותיים את רעיון הקיימות, מושג המבוסס על תפיסת עולם המתחשבת ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם ומכוונת את האדם לחיים מתוך אחריות לסביבה ולחיים בה.
 

קריטריונים לבנייה ירוקה

 
מפעל הפיס, כחלק מתפיסת האחריות החברתית הכוללת ולצורך הגשמת חזונו הסביבתי, החליט לבחון את האפשרות לסייע לרשויות המקומיות להקים מבנים ירוקים. 
 
מפעל הפיס זיהה את  הצורך והחשיבות לתת לרשויות המקומיות כלים והנחיות שיאפשרו להם בניית מבני ציבור ירוקים, ויזם לפני כשלוש שנים  הקמת וועדה לקביעת קריטריונים לבנייה ירוקה במבני ציבור. מטרתה העיקרית של הוועדה הייתה ליצור קובץ הנחיות לתכנון מבני ציבור באופן ידידותי לסביבה אשר ישמש את הרשויות המקומיות בפרט, ואף את הציבור בכלל.
  
כיום ת"י 5281 לבנייה ירוקה מתייחס למבני מגורים או משרדים בלבד, על כן, מפעל הפיס יזם הקמתה של וועדה לקביעת קריטריונים לבנייה ירוקה במבני ציבור. לצורך מימוש היוזמה, פנה מפעל הפיס בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה למספר אנשי מקצוע בתחום. לאחר קבלת מספר הצעות, בחר מפעל הפיס להעמיד בראש הצוות המקצועי את פרופ' יצחק מאיר מהמחלקה לאדריכלות ולתכנון ערים מאוניברסיטת בן גוריון.
 
במרץ 2008 התכנסה לראשונה וועדת ההיגוי שהקים מפעל הפיס, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, שהורכבה מנציגי גופי ממשלה רלוונטיים (משרד הבינוי והשיכון ומשרד החינוך), נציגי השלטון המקומי, נציגי החברה למשק וכלכלה, נציגי עמותות רלוונטיות ומהנדס. מטרתה העיקרית של הוועדה ליצור קובץ הנחיות לתכנון מבני ציבור באופן ידידותי לסביבה.
 
ההנחיות מתבססות על תקנים קיימים ומוצגות בצורה פשוטה ומובנת לכל אנשי המקצוע, גם לכאלו שלא עסקו בבנייה מסוג זה בעבר. ועדת ההיגוי ליוותה את עבודת הצוות המקצועי, קיבלה את סקירותיו והצעותיו וגיבשה את רשימת הקריטריונים אשר הוצגו לרשויות המקומיות או לכל גוף אחר העוסק בהקמת מבני ציבור.
   

מגמת מפעל הפיס לאשר לכל רשות מקומית בקשה להקים מבנים ירוקים במסגרת ההקצאה העומדת לרשותה מתקציבי מפעל הפיס.  והחל מהשנה מפעל הפיס מאפשר לרשויות המקומיות תוספת לבניה ירוקה המתבססת על נתוני הדוח, אשר הוגש למכון התקנים ואמור להוות בסיס לגיבושו של תקן חדש לבנייה ירוקה במבני ציבור במדינת ישראל.
 
אושרה  תוספת הנדסית במסגרת תקציב אמת המידה של הרשויות להקמת מבנה ידידותי לסביבה בגובה של עד 10% מהמענק. התוספת תינתן בגין:
 

  • התקנת מזגנים מסוג אינוורטר לרבות חיישני נפח ותנועה.
  • התקנת מערכות חשמל חסכוניות מסוג 5T לרבות חיישני נפח ותנועה.
  • בידוד תרמי למעטפת המבנה מעבר לנדרש בת"י 1045 וביצוע זיגוג בידודית.
  • עבודות פיתוח (איסוף מי גשם ושימוש בחומרים מחלחלים).
  • תכנון כמבנה ירוק וביצוע בקרת איכות לתכנון ולביצוע .
  • שימוש בחומרי בנייה בריאים.
 
 

עוברים לבנייה ציבורית ירוקה

 
בנייה ציבורית ירוקה מסמלת את תחילתו של מהפך ביחס האדם לסביבתו. כגוף המקצה מיליארדי שקלים בשנה לבניית מבני ציבור, החליט מפעל הפיס לקדם את מגמת הבנייה הירוקה ויזם תהליך שבסיומו יגובשו קריטריונים לבנייה ציבורית ירוקה. ביוזמת הפיס הוקמה ועדה מקצועית, שבה חברים נציגים מהאקדמיה וממשרדי הממשלה, והיא שוקדת על גיבוש קווים מנחים לבנייה ציבורית ירוקה, ידידותית לסביבה.
 
בית הספר הירוק הראשון ע"ש אילן רמון בירושלים נבנה במימון מפעל הפיס בהשקעה של 16 מיליון ₪. בית הספר בנוי מחומרי בנייה מיוחדים השומרים על בידוד ואיטום ומאפשרים ניצול מקסימאלי של משאבים טבעיים. המבנה מתבסס על אור יום כגורם התאורה המרכזי, ומשתמש באנרגיית השמש ובאוורור וחימום טבעיים, החוסכים אנרגיה ושומרים על איכות הסביבה. בנוסף מטפחים התלמידים גינה צמודה ליד כל כיתה באמצעות הזרמה של מי גשמים הנאגרים על גג המבנה.
 
מפעל הפיס השקיע סך של 237,776,949 ₪ בהקמת "פיס ירוק" - 393 פרוייקטים ברחבי הארץ.
 
 

חושבים ירוק בעבודה

 
מפעל הפיס אימץ שורת כללים והנחיות המבטיחים את צמצום הפגיעה בסביבה באמצעות שינוי אופן התנהלות העובדים במשרדי החברה, עובדי החברה חתמו על אמנת מפעל הפיס לשמירה על הסביבה, והתחייבו לצמצם את כמות הפסולת שנוצרת במהלך העבודה באמצעות מחזור, שימוש חוזר בנייר וצמצום השימוש בחומרי גלם. כמו כן אנו פועלים לצמצום זיהום האוויר על-ידי ייעול צריכת חשמל ודלק, נוקטים יוזמות לשיפור מצב הסביבה ומשלבים שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות.

בית הספר הירוק הראשון


 
בית הספר ע"ש האסטרונאוט אילן רמון ז"ל, נחנך ואוכלס בספטמבר 2007 בשכונת הר חומה בירושלים.
מפעל הפיס השקיע בפרויקט 16 מיליון ₪. בנייתו המיוחדת מאפשרת ניצול מקסימאלי של משאבים טבעיים כגון: אנרגיית השמש ואור יום, אוורור טבעי וחימום טבעי, החוסכים באנרגיה ושומרים על איכות הסביבה. המבנה מתבסס על תאורה המשתמשת באור היום כגורם תאורה מרכזי.

בית הספר נבנה באמצעות חומרי בנייה מיוחדים וזאת על מנת לשמור על בידוד ואיטום. לומדים בו כ-350 תלמידים בכיתות א-ו. שטח בית הספר כ-2,100 מטר והוא נבנה בסטנדרטים גבוהים ביותר הכוללים מערכות מיזוג אוויר בכל כיתה ותשתיות מחשבים.

בבית הספר 18 כיתות ולכל כיתה, גינה צמודה המטופלת על ידי התלמידים באמצעות שימוש במי גשמים הנאגרים במערכת איסוף מיוחדת המזרימה את המים מגגות המבנה, וכולל שטחי משחק וספורט ואמפיתיאטרון. בית הספר שם דגש על לימודי איכות הסביבה ואחריות חברתית וכן לימודי מדעים מדויקים