חיפוש
מפעל הפיס אודות הפיס מפעל הפיס, בשביל אנשים

מפעל הפיס, בשביל אנשים

מפעל הפיס הוא המפעל של כולם: גברים ונשים, ילדים וזקנים, חילוניים וחרדים, יהודים וערבים, תושבי המרכז והפריפריה.

פעילותו, עשייתו והמבנה הארגוני שלו משקפים את הפסיפס הישראלי המגוון שבתוכו הוא פועל. הפיס מנוהל על-ידי דירקטוריון, מועצה ציבורית מייעצת ואסיפה כללית שחברים בהם נציגי הציבור - כך מובטח שהשקעות הפיס בקהילה ייעשו מתוך קשב לצרכיה המשתנים של החברה בישראל.

מפעל הפיס הוא בראש ובראשונה מפעל של אנשים שעובד בשביל אנשים - כל האנשים שחיים בישראל: התינוקות שנבדקים במרפאות טיפת חלב, הילדים שמגיעים בבוקר לגן חדש, התלמידים שלומדים בכיתה מרווחת ומוארת, הקשישים המבלים במרכזים לגיל הזהב, התלמידים בחוגי המחשב, הילדות בחוג הבלט והילדים בחוג הג'ודו. הזוכים בפיס הם גם נוסעי האוטובוס של המועצה האזורית, שחקני הכדורסל במגרש השכונתי, שחקני התיאטרון, האמנים, הסופרים והמדענים, הקהל שמגיע לראות הצגה בהיכל מרווח והאם שמנדנדת את בתה הפעוטה בגינה הציבורית הירוקה. כל אלה הוקמו על-ידי מפעל הפיס.
 
במשך כמעט שישים שנה הקים מפעל הפיס מאות אלפי אתרים ברחבי המדינה עבור כל המגזרים. הנחת העבודה של מפעל הפיס היא שהמבנים אותם הוא מקים חשובים, אבל האנשים שמשתמשים בהם באופן יומיומי, חשובים יותר.
מהתבוננות באלפי הפרויקטים שהקים מפעל הפיס ברחבי הארץ ובאנשים הנהנים מהם עולה תמונה מגוונת מאוד של החברה כולה על כל גווניה. תמונה של האנשים החיים בישראל. להם מוקדש מפעל זה.
 

מחויבים לשקיפות מלאה

 
מפעל הפיס הוא גוף ציבורי בעל זיכיון בלעדי לעריכת הגרלות ומשחקי מזל בישראל. חלוקת משאביו לציבור באמצעות הרשויות המקומיות מתבססת על קריטריונים אובייקטיביים ומקצועיים, ונתונה לפיקוח ובקרה שוטפים כדי להבטיח הוגנות, מקצועיות ושקיפות מרביות.
 
מפעל הפיס שם לו למטרה לשמור על שקיפות מלאה בכל פעולותיו: מהקצאות הכספים, דרך אופן קיום ההגרלות ודרכי שיווק המוצרים, וכלה בפעילות המערכות הטכנולוגיות והשיטות הסטטיסטיות.
 
כדי לשמור על שקיפות זו נקבע כי המועצה הציבורית המייעצת של מפעל הפיס תייעץ לדירקטוריון. מפעל הפיס הוא גוף המבוקר באופן שוטף על ידי מבקר פנים, ועדת בקרה של הדירקטוריון ורואה חשבון חיצוני.
 
כמו כן נתון מפעל הפיס לביקורת מבקר המדינה. מפעל הפיס מקפיד על עריכת מכרזים ומעביר את מאזניו לפיקוח ועדת הכספים של הכנסת. בנוסף הוא מקיים את ההגרלות באופן פומבי ובפיקוח של ועדה חיצונית בה חברים נציגי ציבור ונציג רואה חשבון בראשות עורך דין חיצוני.
 

2000 ייסוד "מורה הדרך"

 
מדריך לגיבוש קריטריונים מקצועיים, אובייקטיבים ושקופים בהקצאות הכספים. מפעל הפיס מקצה כספים לרווחת הקהילה באמצעות הרשויות המקומיות, על פי קריטריונים ואמות מידה אובייקטיביות המביאות בחשבון את גודל היישוב, ריחוקו ממרכז הארץ וכו'. שיטת ההקצאות שפותחה במדריך "מורה הדרך", מייחסת חשיבות גדולה יחסית למצבו הסוציו-אקונומי של היישוב, וכתוצאה ממנו, זוכים יישובים רבים הממוקמים בפריפריה לתקציבי פיתוח.
 

מורה הדרך להקצאת כספים לציבור

 
"מורה הדרך" בתחום הקצאות כספים לרשויות המקומיות, הוא מדריך המגבש אמות מידה אובייקטיביות להקצאת הכספים, על פי קריטריונים שאושרו על ידי המועצה הציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר.
 
"מורה הדרך" נועד להיות כלי עבודה יעיל עבור ראשי הרשויות המעוניינים אף הם בשקיפות מלאה, כלי זה מאפשר להם לדעת מראש, בתחילת כל שנה, מהם סדרי התקציב העומדים לרשותם בפיס ולתכנן את פעילותם בהתאם לטווח הקצר והארוך.