חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים הודעה על התקשרויות בפטור ממכרז

הודעה על התקשרויות בפטור ממכרז

מס' ההחלטה

שם הספק

נושא

החלטה ונימוקים

תאריך פרסום באתר האינטרנט

526-7-1גלית גאון היימן, איתי אהלי,  ליאורה רוזין – סטודיו ב', ענת ספרן, יפעת גוריוןחברי ועדת שיפוט אמנותית מקצועית לפרויקט חממת פיס לעיצוב, המועצה לתרבות ולאמנות הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.11.7.18
526-7-2רשת שוקן בע"מהשתתפות ופרסום תדמיתי בועידות חינוך של רשת שוקןהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון  שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.11.7.18
10183047איגוד השיווק הישראליהשתתפות בסדנת "תוכן ומה הלאה?" עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.11.7.18
10183033איגוד השיווק הישראליהשתתפות בסדנת "גוגל אנליטיקס" עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.11.7.18
525-7-1קול יוצרמופע אתנוסטלגי בארוע מסיבת פרידה ליו"ר מפעל הפיס היוצאהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.8.7.18
525-7-3הדסאטרט בע"משיתוף פעולה של מפעל הפיס והדסטארט בע"מ לצורך הצגת תוצרי "חממת פיס לעיצוב" ביריד צבע טרי 2019הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה, וכן כל התקשרות לשיתוף פעולה שמטרתו  מכירות מוצרי פיס, פרסום או תדמית - תהיה פטורה ממכרז (מסלול ה').8.7.18
525-7-4ציוני אמריקה נכסים ובניין בע"משכירת אולמות וחדרים בגדלים שונים כולל אספקת כיבוד הבקשה מאושרת. פטור ממכרז להעמדת אתרים לכנסים, להדרכות ולהתכנסויות (לרבות אספקת הכיבוד לכינוס המתבצעת על ידי בעל האתר או ספק משנה מטעמו) במסגרת של עד 50,000 ₪ בתוספת מע"מ".8.7.18
525-7-5חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ חידוש תחזוקה שנתית לתוכנות חשבים הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית  בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א לתקנות. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה. 
עיקרי חוו"ד המקצועית: 
1.חברת חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ הינה הספק היחיד המסוגל לתת שירות לתוכנת "כל נתון", "כל עובד אישי", "כל עתיד", "כל מס", "פקס טקס" ומבזק רעיונית" הואיל והיא החברה אשר פיתחה את המערכת והיחידה הנותנת לה שירותי תחזוקה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 26.7.18 כולל.
8.7.18
525-7-6בינת מערכות תוכנה בע"מתחזוקת מערכת NINTEXביטול החלטת ועדה מס' 520-7-6 מיום 30.5.188.7.18
165-2018 פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה : רכז/ת משאבי אנוש זמני/תהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.2.7.18
10182538ג'ון ברייס הדרכה בע"מהשתתפות של עובדים בקורס Installing and configuring win 10 הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.6.18
10182779חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מהשתלמות בנושא טפסי 161 עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.6.18
524-7-2וריפון ישראל בע"מהוספת רכיבים למחירון "צמות חיבורים למקלדת וכבל מיני USB " להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 314/2012 לאספקה והטמעה של מקלדות נומריות (אש/7622)הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 28.6.18
524-7-3בנימין שבילי חי ויפעת מהללקטורה למסלול ספרים בהוצאה עצמית בפרס ספיר לספרות 2018, קרן ספיר הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.28.6.18
524-7-4פרש קונספט – אסטרטגיות לחשיבה מקורית בע"משרותי יעוץ בתחום ביטוח בריאות לעובדים "שירות לצדך בעת צרה" הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א לתקנות. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. השירות "לצדך בעת צרה" מסופק באופן בלעדי ע"י חברת פרש קונספט למבוטחים בביטוח בריאות קולקטיבי שמסופק לארגונים והוא כולל מוקד יעוץ רפואי טלפוני, מתן מידע לגבי רופאים מומחים, מידע לגבי בתי חולים בחו"ל ואפשרויות טיפול, מידע אודות סל הבריאות ותוכניות השב"ן ומימוש זכויות רפואיות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 18.7.18 כולל.
28.6.18
524-7-5אמירים תיירות ונופש בע"מהוספת רכיב למחירון "תוספת מחיר לחבילת הבסיס עבור מימוש תכנית התמריצים לשנת 2018 לניו יורק - להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 486/2016 למתן שירותי אירוח ותיירות לברצלונה וניו יורק (אש/ 8408) הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 28.6.18
10182572מישלב קורסים בע"מהשתתפות בקורס מנהל אחזקה בכיר עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.24.6.18
10182724המי"ל בע"מהשתתפות של עובדים בטקס פרסי אפ"י 2018 (כרטיסים) הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.24.6.18
523-7-2גריי קונטנט בע"משידור של סרטוני תדמית של מפעל הפיס פרויקט 'דקה לשמונה' בערוץ 11, 12, 13, 14 ו-20 הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א לתקנות. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. גריי קונטקט בע"מ היא בעלת זכות בלעדית להפקת סרטונים ושידורם במדיה "דקה לשמונה" בערוצים 11, 12, 13, 14 ו-20.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 12.7.18 כולל.
24.6.18
523-7-3פורום פאבלישינג בע"מ הצטרפות למועדון ה- Superbrands של ישראל 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, ותפעול מותגי הפיס.24.6.18
523-7-4פסטל ציוד משרדי בע"מהתקשרות המשך לאספקת ציוד משרדי למשרדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.24.6.18
523-7-5ג'י.טי פוריין הולדינגס קורפוריישן (ג'יטק ישראל)הוספת רכיבים למחירון "סוללות וזכרונות לשרתי המערכת" להתקשרות להקמה ותחזוקה של מערכת המשחקים (מקוונת) של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 24.6.18
10182413יריב גיאהשתתפות של עובד בקורס "דיבור מול קהל"הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.6.18
142-2018פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה :מנהל/ת חשבונות בכיר/ה לאגף כספיםהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.14.6.18
522-7-1ש. ע פטרוזיליה בע"מאספקת כיבוד (ארוחת צהריים) לישיבות וועדות דירקטוריוןהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז14.6.18
522-7-2אדמייל בע"מתחזוקה למערכת ADMAIL למשלוח תוכן שיווקי באמצעות דוא"להבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.14.6.18
10182364משאבי אנוש זה אנחנו בע"מכנס גיוס עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.31.5.18
520-7-1סנדוויץ' פקטורי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז 31.5.18
520-7-1קאנאפ'ס בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז 31.5.18
520-7-1א. ביסקוטי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז 31.5.18
520-7-2א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מפרויקטור להעתקת ביתני מפעל הפיס - תיקון החלטה מס' 459-7-3 מיום 24.5.2017 הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ31.5.18
520-7-3אלחטיב שחאדה חוסני חבר ועדה אמנותית לפרויקט שירה במרחב הציבורי של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.31.5.18
520-7-4עיתון ידיעות אחרונות בע"מ מחלקת מודעותפרסום מודעות ומוצרי תוכן בידיעות אחרונות ובכלכליסט הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.31.5.18
520-7-5פלאפון תקשורת בע"מהתקשרות בעקבות מכרז "מינהל הרכש הממשלתי, מכרז מרכזי מס. 01-2016 , לאספקת שירותי תקשורת סלולאריים (רט"ן) למשרדי הממשלה" - רכישת מכשירי סלולאר במודל ליסינג עבור עובדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת בהתאם לתקנה 34(8) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 "התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב בכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית". 31.5.18
520-7-6בינת מערכות תוכנה בע"מתחזוקת מערכת NINTEX הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א לתקנות. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת בינת מערכות תוכנה בע"מ הינה הנציגה הבלעדית להפצה של Nintex Pty Ltd בישראל.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל  rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 20.6.18 כולל.

31.5.18
520-7-7אלפא תעשיות שלטים בע"מהוספת רכיב למחירון "לוחות אלומיניום עם הלוגו החדש בעובי 0.5 מ"מ בציפוי אנודייז כולל הדבקה בשטח להתקשרות מכח מכרז מס' 474/2016 לייצור, אספקה, התקנה, שיפוץ ותחזוקה של שילוט למבני פיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 31.5.18
519-7-1רשת מדיה בע"מ (ערוץ 13)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 ו- 2019  הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.5.18
519-7-2דואר ישראל בע"משירותי מעטפות תגוביינא עבור "מנוי פיס" הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית  בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א לתקנות. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה. 
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת דואר ישראל היא הספק היחיד המספק שירותי תגוביינא בישראל בפריסה ארצית.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 12.6.18 כולל.
23.5.18
519-7-3תבונה תעשיות תוכנה בע"מהתקשרות המשך מכח מכרז פומבי מס' 303/2013 למתן שירותי פיתוח, יישום, הטמעה הדרכה  וסריקת מסמכים למערכת ניהול מסמכים על תשתית SP2010 הבקשה מאושרת כהתקשרות המשך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993.23.5.18
10181873המכללה הטכנולוגית רופיןהשתתפות של עובד בקורס ממונה בטיחותהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.21.5.18
10182145משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות של עובדים בסדנא לעקרונות ופיתוח למידההבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.21.5.18
518-7-1שווקים מלמד יועצים ויזמים בע"מ ייעוץ סטטיסטי להגרלות הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.21.5.18
518-7-2אלקו סינמה שותפות מוגבלת פרסום בבתי קולנוע גלובוס מקסהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.21.5.18
518-7-3נוה אביב השקעות בע"מפרסום מודעת תדמית במגזין כלכליות הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.21.5.18
518-7-4המודיע חברה בע"מפרסום תדמיתי באירוע לנשים של עיתון המודיע –מאי  2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.21.5.18
517-7-1כרמל עוזי מהנדסים ויועציםהתקשרות המשך בעקבות התקשרות לשרותי יעוץ הנדסי בתחום מערכות החשמל למפעל הפיסהבקשה מאושרת כהתקשרות המשך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993.13.5.18
10181938אי.סי.סי סניף ישראל בע"מ רישום לכנס ה- 16 של ארגון ה - ACC עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.5.18
101818974מכון טכנולוגי חולון השתתפות של עובד בכנס טכנולוגיות למידה הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.5.18
10181910
10181911
ארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מדמי רישום ולינה עבור עובד בכנס של לשכת רואי חשבון באילת לשנת 2018הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.5.18
516-7-1אורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מתחזוקת רישוי לתוכנות אורקל הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית  בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה. 
עיקרי חוו"ד המקצועית: 
1.  חברת אורקל מערכת תוכנה ישראל בע"מ הינה הגורם היחיד  בישראל המספק רישיונות DB של אורקל ושירותי תחזוקה לרישיונות אלה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il  ולהודיע על כך וזאת עד ליום 30.5.18 כולל.
9.5.18
1018184513 דוט קום בע"מקורסי אונליין מקצועיים (שוברי הפעלה) עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.5.18
10181959סלע מעבדות תכנה בע"מהשתתפות בקורס השתתפות בקורס c# Programming in the .NET frameworkהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.5.18
10181466פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר לפורום מנהלי כספיים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.29.4.18
10181697ליקספיקס בע"מהשתתפות בהשתלמות כנס האנליטיקס הגדול הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.29.4.18
515-7-1ג'רוסלם פוסט - פלשתין פוסט בע"מפרסום ידיעות תוכן במעריב – עיתון יומי הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.29.4.18
515-7-2רונית מולה הפקות בע"מ, פי.או.וי. שחר סגל הפקות בע"מ, גוסטבו הפקות בע"מ, ראבל סרטים בע"מ  ו-פארדיסו פילמייקרס התקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 178/2010 להפקת סרטוני פרסומת למפעל הפיסהבקשה מאושרת כהתקשרות המשך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993.29.4.18
515-7-3בהיר יוסףיועץ לניהול תיק השקעות הבקשה מאושרת כהתקשרות המשך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993.29.4.18
515-7-1רוזנבלום הולצמן רו"חהוספת רכיב למחירון "הסתייעות ביועצים חיצוניים במסגרת עבודת מבקר הפנים" להתקשרות מכוח מכרז פומבי 338/2013 למתן שירותי ביקורת פניםהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.23.4.18
515-7-2נובומטיק Austrian Gaming Industries GMBHמכירת מכונות EIL ויחידות זכייןהבקשה מאושרת בהתאם לתקנה 34(6) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, המעגנת פטור ל"התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים".23.4.18
515-7-3CTV מדיה ישראל בע"מהתקשרות מכח מכרז מכרז פומבי מס' 202/2011 לאספקה, התקנה, ותפעול של מערכת לשידור הגרלות ותוכן שיווקי למפעל הפיסהבקשה מאושרת כהתקשרות המשך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -1993.23.4.18
10181241פורום מנהלי כספים ראשייםהשתתפות בפורום CFO באילת עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.11.4.18
513-7-1ארזים מערכות תקשורת בע"מהוספת רכיב למחירון "כבלי HDMI" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 425/2014 לאספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פאסיבית (אש/8130)הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 11.4.18
512-7-1שידורי קשת בע"מהקרנת תשדירים, מוצרי תוכן וחסויות לשנת 2018 ו- 2019 בערוץ 12 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.3.18
512-7-2פדינגטון תקשורת חזותית בע"מ התקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 312/2012 למתן שירותי עיצוב לכרטיסי חישגד של מפעל הפיס הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.28.3.18
512-7-2אוסום תל אביב בע"מ (פרוינדסטר בע"מ)התקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 312/2012 למתן שירותי עיצוב לכרטיסי חישגד של מפעל הפיס הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.28.3.18
512-7-3סיסטמטיקס בע"מחידוש אחזקה שנתי לתוכנת SOLIDWORKS עבור אדריכל מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת סיסיטמטיקס בע"מ הינה החברה היחידה המורשית ע"י היצרן של תוכנת SolidWorks למכור תוכנה זו בישראל.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 17.4.18 כולל.
28.3.18
512-7-4תכלת תקשורת בע"מפרסום כתבות תדמית במגזין נשים- בשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.3.18
512-7-5עיתון משפחה בע"מפרסום כתבות תדמית בעיתון המשפחה- בשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.3.18
512-7-6יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור ופרסומים בע"מפרסום כתבות תדמית בעיתון יתד נאמן- בשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.3.18
511-7-1בית ציוני אמריקה נכסים ובניין בע"ממקום עבור כינוס האסיפה הכללית הבקשה מאושרת. פטור ממכרז לעריכת הדרכות, ישיבות, התכנסויות וכדומה, בקרבת בית מפעל הפיס ברחוב הפטמן: פטור ממכרז להעמדת אתרים לכנסים, להדרכות ולהתכנסויות (לרבות אספקת הכיבוד לכינוס המתבצעת על ידי בעל האתר או ספק משנה מטעמו) במסגרת של עד 50,000 ₪ בתוספת מע"מ לאירוע כאמור".25.3.18
511-7-2אמניר תעשיות מחזור בע"מהוספת רכיב למחירון "פינוי פסולת מתכת ממכולה (ללא עלות) להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 468/2015 למתן שירותי גריסה ומחזור של נייר, מדיה וציוד למפעל הפיס הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.  שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא  עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.25.3.18
511-7-3טנסור מערכות בע"מהוספת רכיב למחירון  "שנאי מבדל בהספק 15KVA" להתקשרות אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת UPS למפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.  שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא  עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.25.3.18
511-7-4טלדור איי טי. בע"מ הוספת רכיבים למחירון להתקשרות מכח מכרז פומבי 397/2014 לאספקה ותחזוקה של ציוד מחשוב  הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.  שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא  עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.25.3.18
507-5-2דוד אורוןחברי הוועדה המפקחת על ההגרלות הבקשה מאושרת. התקשרות בכל אחד מהתחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות תעשה בפטור ממכרז.21.3.18
507-5-3ריקי גיאחברי הוועדה המפקחת על ההגרלות הבקשה מאושרת. התקשרות בכל אחד מהתחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות תעשה בפטור ממכרז.21.3.18
509-7-1א.ל. נוהר בע"מחבר הועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. התקשרות בכל אחד מהתחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות תעשה בפטור ממכרז.21.3.18
509-7-2יועצים לבחינת בקשות של המועצה לתרבות ואמנותיועצים למתן חוות דעת מקצועית לבקשות של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לשנת 2018 הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.21.3.18
509-7-4ד.ש.ר יועצים למערכות וניהול מידע בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות מעל 60 ק"מ" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 416/2014 למתן שרותי יעוץ לפרויקט מלגותהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 21.3.18
509-7-5תים נטקום בע"מהוספת רכיב למחירון "תחזוקת שרתים קיימים ושעות עבודה לטיפול בתקלות" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 488/2016 לאספקה ותחזוקה של מארזים ושרתי BLADE מתוצרת HP הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 21.3.18
509-7-6כיוונים אמדור מערכות טכנולוגיות בע"מהתקשרות בעקבות מכרז מרכזי 02-2016 חשכ"ל 16.4.7 לאספקת ציוד מולטימדיה - רכישת מקרנים לחדרי ישיבותבהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, תקנה 34 (8) התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית, תיעשה בפטור מלא.21.3.18
10181063המכרז הבינתחומי הרצליהקורס דירקטורים ונושאי משרה עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.7.3.18
10180597האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים בע"מדמי חבר באיגוד הכלכלנים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.7.3.18
508-7-2בית ציוני אמריקה נכסים ובניין בע"מהשכרת אולם עבור קיום הצגה בנושא הטרדה מינית הבקשה מאושרת. פטור ממכרז לעריכת הדרכות, ישיבות, התכנסויות וכדומה, בקרבת בית מפעל הפיס ברחוב הפטמן: פטור ממכרז להעמדת אתרים לכנסים, להדרכות ולהתכנסויות (לרבות אספקת הכיבוד לכינוס המתבצעת על ידי בעל האתר או ספק משנה מטעמו) במסגרת של עד 50,000 ₪ בתוספת מע"מ לאירוע כאמור".7.3.18
508-7-3רייפ אנטרטיינמנט בע"מ (מוטי רייף)שיתוף פעולה של מפעל הפיס ורייפ אנטרטיינמנט בע"מ לצורך הצגת קולקציות מעצבי האופנה הנבחרים בשבוע האופנה בתל אביבהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה, וכן כל התקשרות לשיתוף פעולה שמטרתו  מכירות מוצרי פיס, פרסום או תדמית - תהיה פטורה ממכרז (מסלול ה').7.3.18
508-7-4ג'אבר מדיה בע"מפרסום וקידום מתחם ייעודי עבור מפעל הפיס באתר "PANET" לצורך פרסום שוטף של תוצאות הגרלה וכתבות תדמיתהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.7.3.18
507-7-3דוד ניאו בוחבוטחבר ועדה אמנותית לפרויקט שירה במרחב הציבורי של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.4.3.18
507-7-3נועה שקרג'יחבר ועדה אמנותית לפרויקט שירה במרחב הציבורי של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.4.3.18
507-7-3בכל סרלואיחבר ועדה אמנותית לפרויקט שירה במרחב הציבורי של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.4.3.18
507-7-4בהיר יוסףיועץ לניהול תיק השקעות הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.4.3.18
507-7-5סמארטפליי smartplay international inc.תחזוקת מכונות הגרלה, רכישת כדורים אספקה והובלה של חלקי חילוף למכונות.הבקשה מאושרת. התקשרות בכל אחד מהתחומים  הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות תעשה בפטור ממכרז.4.3.18
507-7-7אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'ייעוץ משפטי בהליך למכירת מכונות EILהבקשה מאושרת. התקשרות עם יועץ משפטי תיעשה בפטור מלא אם מדובר בטיפול מתמשך באותו נושא או טיפול משלים לטיפול קודם.4.3.18
506-7-1יגאל ארנון ושות'מו"מ במסגרת פנייה פרטנית מכח הזמנה לקבלת הצעות למתן ייעוץ משפטי כללי, בתחומים שונים, למפעל הפיס (אש/8504) - ת''א 73507-01-18 אודי איילון נ' שרה יחזקאל חי ומפעל הפיס (בימ"ש שלום תל אביב)בהתאם לתקנה 23(ב), התקשרות ללא מכרז בעקבות ביטול מכרז, כאשר עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.25.2.18
10180949מישלב קורסים בע"מקורס מנהל אחזקה בכיר עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.22.2.18
505-7-2סינמטק תל אביב (ע"ר)שכירת אולם לצורך הקרנת סרט ליום השואה בסינמטק תל אביבהבקשה מאושרת. פטור ממכרז לעריכת הדרכות, ישיבות, התכנסויות וכדומה, בקרבת בית מפעל הפיס ברחוב הפטמן: פטור ממכרז להעמדת אתרים לכנסים, להדרכות ולהתכנסויות (לרבות אספקת הכיבוד לכינוס המתבצעת על ידי בעל האתר או ספק משנה מטעמו) במסגרת של עד 50,000 ₪ בתוספת מע"מ לאירוע כאמור".22.2.18
503-7-1אדיב מרינה (מ.א טאיטו מדיה)פרסום מודעות במגזין רשויות בשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.15.2.18
503-7-4עו"ד נחום מיכאלי - עמות אפש"ר לפיתוח שרותי רווחהחבר ועדת מחקר אקדמאי עבור קול קורא למחקרים בנושא "משחקים באחריות" לשנת 2018 ו- 2019הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.15.2.18
503-7-4פרופ' אלי לונטלחבר ועדת מחקר אקדמאי עבור קול קורא למחקרים בנושא "משחקים באחריות" לשנת 2018 ו- 2019הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.15.2.18
503-7-4מר שבי אהרוןחבר ועדת מחקר אקדמאי עבור קול קורא למחקרים בנושא "משחקים באחריות" לשנת 2018 ו- 2019הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.15.2.18
503-7-5 משרדי ייצוג אמנים ומופעים שונים  – על פי רשימה שהוגשה לועדת המכרזיםפרוייקט בימות פיס 2018הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.15.2.18
502-7-1פלאפון תקשורת בע"מהתקשרות בעקבות מכרז "מינהל הרכש הממשלתי, מכרז מרכזי מס. 01-2016 , לאספקת שירותי תקשורת סלולאריים (רט"ן) למשרדי הממשלה"הבקשה מאושרת בהתאם לתקנה 34(8) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993  "התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב בכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית". 8.2.18
502-7-2פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולארית הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.8.2.18
500-7-1עו"ד ענר ברגרהתקשרות המשך במסגרת פנייה תחרותית למתן שרותי ייעוץ משפטי חיצוני לליווי עבודת ועדת הביקורתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-19931.2.18
500-7-2התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ניהול כנס הסטודנטים מלגות תשע"חהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.1.2.18
10180531אנשים ומחשבים בע"מחברות שנתית למועדון C3 עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.1.18
10180472כנפי משק תור בע"מכנס אילת לנושאי עבודה עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.1.18
10180556קומרקטינג בע"ממנוי שנתי לתחקירי PCON לשנת 2018 עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.1.18
10180533אנשים ומחשבים בע"מחברות שנתית בתחום CTO/IT ARCHITECTS עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.1.18
499-7-1ידיעות אחרונות בע"משת"פ במיזם "המורה של המדינה" 2018הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה, וכן כל התקשרות לשיתוף פעולה שמטרתומכירות מוצרי פיס, פרסום או תדמית - תהיה פטורה ממכרז (מסלול ה').25.1.18
10180355ספיידר פתרונות בע"מהשתתפות בקורס - Configuring BIG-IP APM v11: Access policy manager עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.1.18
10180364אילוג - ארגון משתמשי אורקל בישראל (ע"ר)-השתתפות בימי עיון בנושא ILOUG TECH DAYS עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.1.18
498-7-4-1אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מתחזוקת מערכת אביב לוגיסטית ופיננסית ERPהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.17.1.18
10180004האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםקורס מנהל סיכונים ראשי לעובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.1.18
497-7-2חברת אמירים בע"מהוספת רכיב למחירון – "נופש במדריד" להתקשרות למתן שירותי אירוח ותיירות בברצלונה ובניו יורק למנוי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.1.18
497-7-3מטריקס אי טי מוצרי תוכנהתחזוקת רישיונות Data Stageהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ הינה הספק היחיד בישראל מטעם חברת IBM העולמית המורשה לתחזק, לנהל, להרחיב ולשדרג את רישיונות Data Stage הקיימים במפעל הפיס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 31.1.18 כולל.

14.1.18
497-7-6אריקום תוכנה בע"מרכישת רישוי עבור תוכנת POWER TREMהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. POWER TREAM הינה התוכנה היחידה שמבצעת אמולציה למערכות לינוקס ושמעניקה תמיכה בעברית (כתיבה מימין לשמאל). חברת אריקום תוכנה בע"מ הינה המפתחת הבלעדית של תוכנתPOWER TREAM והיחידה המורשת לתמוך בתוכנה זו.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 1.2.18כולל.

11.1.18
497-7-7פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולאריתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.14.1.18
497-7-8מייד אין מרדכי גולדפרב בע"מהוספת רכיבים למחירון " ייצור, אספקה והתקנה למדבקות מסוג ויניל שקופות או אטומות עם חיתוך צורני או בלי בהדפסה פרצוס לפי מ"ר להתקשרות למתן שירותי קדם דפוס עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.1.18
497-7-9חניוני תל אביב בע"משרותי חנייה בחניון גבעון TLVהבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.14.1.18
10176681לשכת עורכי דין בישראלדמי חבר ללשכת עורכי דין לעובדים לשנת 2018הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.3.1.18
496-7-1הוצאת עיתון הארץ בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-1עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-1ג'רוסלם פוסט בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-1עיתון פנורמה בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-1עיתון מקור ראשוןפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-2הוצאת עיתון הארץ בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן ספירהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-2עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן ספירהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-2ג'רוסלם פוסט בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה לשנת 2018 עבור קרן ספירהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.1.18
496-7-3לחמים מאפייה ואספרסו בר בע"מאספקת כיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז3.1.18
495-7-1ג'אבר מדיה בע"מפריסת קמפיינים דיגיטליים לשנת 2018 באתר PANET עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2ג'אבר מדיה בע"מפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2בוקרא תקשורתפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2שופוני בע"מפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2וואלה תקשורתפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2GOOGLEפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2כיכיר השבתפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2בחדרי חדריםפריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-2ישראל ניוז (ערוץ 7)פריסת קמפיינים דיגיטליים למגזרים לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.12.17
495-7-3דפוס חבצלת (1972) בע"מהוספת רכיב למחירון "גיליון תוצאות הגרלה, 90 גרם, הדפסה פרוצס"להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 504/2016 למתן שירותי דפוסעבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.28.12.17
495-7-4מטריקס אי.אי. מוצרי תוכנה בע"מחידוש רישוי ותחזוקה ל- DB Power Studio XE3 for DB2לשנת 2018הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ הינה הספק היחיד המורשה ע"י היצרן העולמי לשווק בישראל את המוצר.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 17.1.18 כולל.
27.12.17
495-7-5נספרסו ישראל בע"מרכישת קפסולות, מכונות קפה ושירותי תיקונים למכונותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא.28.12.17
495-7-6שווקים מלמד יועצים ויזמים בע"מייעוץ סטטיסטי להגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.28.12.17
495-7-7א.ד. פלפלים בע"משירותי הסעדה (קייטרינג) למפעל הפיסהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא.28.12.17
495-7-8תים נטקום בע"מהוספת רכיב למחירון "סורקים מדגם AV-620C" להתקשרות מכח מכרז פומבי 397/2014 לאספקה ותחזוקה של ציוד מחשוב למפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.28.12.17
495-7-9ג'י.טי פוריין הולדינגס קורפוריישן (ג'יטק ישראל)הוספת רכיבים למחירון למכרז להקמה ותחזוקה של מערכת המשחקים(מקוונת) של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.28.12.17
495-7-10מטאור פלוס למערכות מידע בע"מתחזוקת מערכת מטאור איסוף מידע אוטומטי ממחשבי הבנקיםהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.28.12.17
495-7-11היינט מערכות בע"משרותי תחזוקה למערכת SNS++הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.28.12.17
495-7-12אחוזות החוף בע"משרותי חנייה לעובדי מפעל הפיס והצבת גנרטור בחניוןהבקשה מאושרת.התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב תיעשה בפטור מלא.28.12.17
495-7-13אהובה שיפמןחבר הועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. התקשרות בכל אחד מהתחומיםהקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות תעשה בפטור ממכרז.28.12.17
495-7-14שופרסל בע"מאספקת מוצרי מזון וצריכה למפעל הפיסהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז28.12.17
495-7-15תים תוכנה בע"משרותי תחזוקה למערכת המנויים המבוססת על תוכנת מיקרופוקוס קובול (COBOL) לשנת 2018ביטול החלטה מס' 489-7-328.12.17
494-7-2העמותה לקידום מקצועי של עובדי המוסדות הציבוריים, החברות הממשלתיות, מד"א, אורט וויצוהצטרפות עובדי מפעל הפיס לעמותה קידום מקצועי של עובדי המוסדות הציבריים, החברות הממשלתיות, מד"א, אורט וויצו לצורך השתתפות בהשתלמויות וסמינריםהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. מפעל הפיס נדרש מדי פעם לאפשר לעובדיו להשתלם בקורסים המקנים גמולי השתלמויות, כהגדרתם בהסכם הקיבוצי ובשירות הציבורי, כדי שיעמדו בתנאים שנקבעו על ידי הממונה על השכר באוצר.
לצורך כך, החליטה הנהלת מפעל הפיס להיענות לבקשת ועד העובדים ולאפשר לעובדיה להצטרף "לעמותה לקידום מקצועי של עובדי המוסדות הציבוריים, החברות הממשלתיות, מד"א, אורט וויצו" אשר תאפשר להם להשתתף בהשתלמויות וסמינרים במחירים מסובסדים, ברובם לשם קבלת גמולי ההשתלמות להם הם זכאים מכוח ההסכם הקיבוצי.
העמותה היא היחידה המקיימת באופן מצטבר את התנאים הבאים:
1.1 כלל עובדי המפעל רשאים להצטרף אליה וליהנות משירותיה.
1.2 סבסוד השתלמויות המוכרות לגמול השתלמות וסבסוד סמינרים.
1.3 סיוע בשכר לימוד לפי תנאי העמותה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 9.1.18 כולל.
20.12.17
492-7-2ברנדמן בע"מהוספת רכיב למחירון "מודל אפקטיביות פרסום - בדיקה במדיות נוספות" להתקשרות למתן שירותי מחקר כמותיהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.17.12.17
492-7-3מנהלת ליגת העל בכדרוסל לגברים (2002) בע"משיתוף פעולה תדמיתי עם מנהלת ליגת העלבתחרות הקלעי של המדינההבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.17.12.17
492-7-5קרדיט גארד בע"מתחזוקה של מערכת תשלומים באשראיהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.17.12.17
491-7-1רדיו גלי ישראל בע"מ שידורי ג'ינגלים וקמפיינים, תשדירי חסויות ופינות תוכן של מפעל הפיס ברשתות הרדיו לשנת 2018 – רדיו גלי ישראל הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.7.12.17
491-7-2מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותשירות, תחזוקה לתוכנת שכר והזמנת תלושי שכר לשנת 2018 הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 7.12.17
491-7-3מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותהדפסת תלושי שכר לשנת 2018 ממערכת תוכנת שכרהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. לבית התוכנה יש בלעדיות על פורמט הדפסת תלושי השכר המופק מהתוכנה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 27.12.17 כולל.
7.12.17
491-7-4תל אביב הפקות סרטים בע"מהפקת הגרלות וציוד מתכלההבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש (מסלול ה') בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.7.12.17
491-7-5תל אביב הפקות סרטים בע"משירותי צילום ואספקת ציוד, לצורך צילום הגרלות ושידורן לנקודות המכירה ולאתר האינטרנט של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש (מסלול ה') בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.7.12.17
491-7-6פוליסי יעוץ ותקשורת פוליטית בע"מ ייעוץ ולובינג בכנסת ומשרדי ממשלההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.7.12.17
491-7-7מרכז סליקה בנקאי בע"מ שירותי החזרות הוראות קבע מהבנקים.הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. מרכז סליקה בנקאי בע"מ הינו הספק היחיד המספק שירותי החזרות מבנקים.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 27.12.17 כולל.
7.12.17
491-7-9א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"משיתוף פעולה למכירת מנוי פיס ברשת ויקטוריהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.7.12.17
491-7-10רונית מולה הפקות בע"מ, פי.או.וי. שחר סגל הפקות בע"מ, גוסטבו הפקות בע"מ, ראבל סרטים בע"מ ו-פארדיסו פילמייקרס התקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 178/2010 להפקת סרטוני פרסומת למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.12.17
491-7-11אייל שביט בע"משיתוף פעולה ב"פורום החינוך" לשנת 2018 לחינוך"הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.7.12.17
491-7-12שיף הזנפרץ ושות' בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות במסגרת בקרת שיתופי פעולה מיזם מלגות מפעל הפיס שנת תשע"ח" להתקשרות למתן שירותי רו"ח וביקורת חשבונות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 7.12.17
491-7-13פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולארית הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.12.17
267-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מנהל/ת מחלקת תרבות זמני/תהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.29.11.17
489-7-11כרמה זועבי, עדנאן טרבוש (טראבשה), שאדי סרורחברי ועדה אמנותית לפרויקט תיאטרון ערבי של המועצה לתרבות ולאמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.29.11.17
490-7-1ג'רוסלם פוסט - פלשתין פוסט בע"מ פרסום תדמיתי במעריב סופהשבועהבקשה מאושרת. אגב ההתקשרות העיקרית עם גוף מדיה, ניתן יהיה לרכוש מאותו גוף גם שירותים נלווים כגון: צילום, הפקה וכיו"ב. 29.11.17
490-7-2בזק בינלאומי בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 179/2010 למתן שירותי ISP קישוריות לאינטרנט, תחזוקת חומרה, תוכנה ורישוי למערכות LinkProof הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.29.11.17
490-7-3טי.אמ.ג'י. סולושנס בע"מ התקשרות בעקבות מכרז מרכזי 16.3.19 אספקת מערכות ניהול ואבטחת מכשירים ניידים (EMM) הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת טי.אם. גי' הינה הספק היחיד בארץ לאספקת רכיב KNOX.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il ולהודיע על כך וזאת עד ליום 18.12.17כולל.
29.11.17
489-7-1יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"משרותי מידע יומיים מן התקשורת הכתובה (אספקת קטעי עיתונות) הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ הינו הספק היחיד למתן שירותי מידע יומיים מהתקשרות הכתובה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-2הקרן לרווחת עובדי הרשויות בישראלהמשך חברות עובדי מפעל הפיס למועדון צרכנות "שלך"הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. לא קיימים בכלל מועדוני צרכנות אחרים המוכנים לצרף אליהם את קבוצת עובדי מפעל הפיס ובפרט מבלי לדרוש מעובדי המפעל להחזיק בכרטיס אשראי של המועדון,
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-3תים תוכנה בע"משרותי תחזוקה למערכת המנויים המבוססת על תוכנת מיקרופוקוס קובול (COBOL) לשנת 2018 החלטה זו בוטלה.
ראה החלטה מספר 495-7-15 מיום 28.12.17.
הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. תים תוכנה בע"מ הינה הספק היחיד בישראל למוצר מיקרופוקוס קובול של היצרן מייקרו פוקוס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-4רדיו הבירה שותפות מוגבלת שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4קול הים האדום בע"מ.שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4שרותי פרסום אזוריי בע"מ (שפ"א)שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4אודיו רדיו אונליין בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4קול ברמה בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4רדיו 89 בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4רדיו אף.אמ השפלה בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5ניו לינאו סינמה בע"מ (סינימה סיטי)פרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5ת.י.תאטראות 2004 בע"מ - בית קולונוע רב-חןפרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5בתי קולנוע לב בע"מפרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6שרותי הערוץ החדש בע"מ- ערוץ 10 (ערוץ 14)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6ערוץ 9 בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6ערוץ יהודי ישראלי בע"מ (ערוץ 20)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6רשת מדיה בע"מ (ערוץ 13)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלאתיחאד לפרסום ושיווק בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלמסאר מדיה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7חברת אל-סינארה הוצאה לאור בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7חדית אל נאס בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7כל אל ערב בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7עיתון פנורמה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלאחבאר אלערביהפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8בקשו פניו 18 בע"מ - בקהילה+מורשהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8ב"שבע" השבועון לציבורפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8ג. פרסומי ישראל ירושלים - גילוי דעתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8חדשות המחנה בע"מ - המחנה החרדיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8המודיע חברה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ - המבשרפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8יום ליום (תקשורת 2002) בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8יתדות ת.ש.מ.ן הוצאה לאור - יתד נאמןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8כח המשלח בע"מ - כפר חב"דפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עתון מקור ראשון שותפות מוגבלתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עיתון משפחה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עולם קטן תקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8חשיפה תקשורת המונים בע"מ-ענייניםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8פרסום בריש גלי בע"מ - נופיםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8אגודת מוסדות קהילתיים - צאנזפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8קו עיתונות דתית בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8שבתוןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8צוקרמן אשר חנן - שעה טובהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8תאיר נרי ייעוץ והשקעות בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8משקיף פאבלישינג – זמן פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8תכלת תקשורת – מגזין נשים פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8פרסום אורן פלוס בע"מ פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8אשדיר פרסום והפצה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8לוזון ראובן – שביעיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8מכון מאיר המרכז ללימודי יהודות בישראל.פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8קרוב אליך עבודת ה' ברוח החסידות (ע"רפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9איי.אן.סי- פרסום חוצות בע"מ- אנקומדיהפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9א.ח.ברק פרסום (2003)פרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ברעם פרסום מקורי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ג'יסידקו ישראל בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פרסום דיל טוב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9הדיה שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9חוצות זהב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9חב' יארא לפרסום ויחסי ציבור בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9יוג' פתרונות מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9כנען מדיה פרסום בתנועה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9אבנר לביא אחזקות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מגה מדיה פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מקסימידיה פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מרקעים שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מבט ראשון פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9נורסטאר מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פורום ארט (אומנות) בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9קומיוניקטיוי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9רפיד ויז'ן בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פרסום עלפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ח.ו.ט. אלפא שילוטפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9שמול פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9בילבורד פרסום בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10גלובס פבלישר עיתונות בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ג'רוסלם פוסט בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10הוצאת עיתון הארץ בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10וסטי 1992 בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10טיים אאוט מגזין ישראל בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ידיעות תקשורת בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ישראל פוסט מדיה ופרסוםפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10מדריכי פנאי - פנאי פלוספרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10רשת שוקן בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10רשת עיתונות מקומית-לוקאל אינטראקטיב פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10גל גפן רשת מקומונים בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10נידיילי תקשורת בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10אפ איי מדיה בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10שותפות אליפים פ.ד. עתונות ותקשורתפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10נובוסטי נידיילי בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ליברל תקשורת בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-13טלדור תקשורת בע"מהוספת רכיבים להתקשרות לאספקה של הקמה ותחזוקה של מערכת גיבוי ואחסון מרכסיתהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 23.11.17
10175965תאנה תיירות, ארגון, ניהול והפקה בע"מכנס ועידת הקניונים עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175965עמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנושחידוש חברות בעמותה לניהול משאבי אנוש הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175744להב פיתוח מנהלים בע"מקורס שיווק דיגיטלי עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175689משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס חווית העובד עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
10175811משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס ההדרכה השנתי - הדרכה דיגיטלית עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
10175810אייל ורדי בע"מקורס ANGULAR 4.0  עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
488-7-1World Lottery Association דמי חבר בארגון WLA הבקשה מאושרת בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, תקנה 34(6) התקשרות עם תושב מדינת חוץ לרכישת שירותים16.11.17
488-7-2אלון עדר
אבינעם איש שלום ברק
להקת המחול ענבל פינטו
נועה קנולר
עלילה מקומית
טל גורדון
ראידה אדון
סעיד אלנהרי
יפתח קליין
פלורסהיים שרונה
עמותה למחול ואומנויות ניב שיינפלד ואורן לאור
אוהד קלונר
אעסם זועבי
תורן דן
להקת המחול ורטיגו
קרן מורג צפלביץ
פרויקט ינשופים - התקשרות עם אמניםהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.16.11.17
488-7-3בבילון תוכנה בע"מחידוש שירות שנתי לרישוי וייעוץ למערכת Babylon Enterprice הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.11.17
488-7-4קופל ראם יצור תוכנות בע"מתחזוקת מערכת רקורד משאבי אנוש הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.11.17
488-7-5פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולארית הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.16.11.17
10175172הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלדמי חברות בלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.11.17
487-7-1איגוד השיווק הישראלידמי רישום, השתתפות מפעל הפיס בכנסים ובפעילויות שיווקיות לשנת 2018 הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית  בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה. 
עיקרי חוו"ד המקצועית: 
1. איגוד השיווק הישראלי הינו הארגון היחיד בישראל שעיסוקו במתן טיפול מקצועי לארגונים ולעסקים בתחום הפרסום והשיווק.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 28.11.17 כולל.
8.11.17
487-7-3טייק טו בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש  בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.8.11.17
487-7-4תל אביב הפקות בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש  בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.8.11.17
487-7-5פריים מערכות תוכנה פיננסיות בע"מתחזוקת מערכות פריים בורסה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 8.11.17
10175172הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלדמי חברות ללשכה טכנולוגיות המידע בישראלהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.2.11.17
10175363מרכז השלטון המקומי בישראל השתתפות בכנס ערים חכמות ברצלונה 2017 הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.2.11.17
486-7-1מתודה מחשבים בע"מחידוש רישוי לנוהל מפת"ח לשנת 2018הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת מתודה מחשבים היא החברה היחידה שמספקת רישיונות למנוי נוהל מפת"ח.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 22.11.17 כולל.

2.11.17
486-7-2סינריון פיתוח ומערכות בע"מתחזוקת מערכת נוכחות משאבי אנוש הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-3מאלסופט מערכות תוכנה שירותי תחזוקה וייעוץ למערכות FACSYS הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-4טופ סולושנס (ל.ה.ב) בע"מ שירותי תחזוקה,שינויים ושיפורים למערכת נמל"ה (ניהול משובי לקוחות הארגון), הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-5התיאטרון הלאומי הבימהמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5התיאטרון הקאמרי של ת"אמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5התזמורת הקאמרית הישראליתמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון גשרמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון החאן הירושלמי (מרכז החאן)מופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון באר שבעמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון חיפהמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-6מוסיקה 24 בע"מ הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה – ערוץ 24 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.2.11.17
486-7-7שידורי קשת בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה – בערוץ 12 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.2.11.17
486-7-8ארנסט יאנג (ישראל) בע"מהתקשרות המשך מכח מכרז פומבי מס' 211/2011 למתן שירותי בקרת אבטחת מידע למערכות המחשובהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.2.11.17
484-7-1קורל תל בע"מ פרסום קמפיינים דיגיטליים באתר YAD2 לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.24.10.17
482-7-1אדמייל בע"משרותי תחזוקה למערכת ADMAIL 7.0 למשלוח תוכן שיווקי באמצעות דוא"ל הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.10.17
482-7-2ג'י.אר.סי ייעוץ בע"מייעוץ וחידוש תקן אבטחת מידע WLA הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת ג'י אר סי ייעוץ (כ.ל.) בע"מ היא החברה הישראלית היחידה שהוסמכה מטעם הארגון הלוטרי העולמי WLA לביצוע הסכמה לתקן WLA-SCS .
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 5.11.17 כולל.

16.10.17
482-7-3GAMBLING COMPLIANCE LIMIITEDמנוי שנתי למאגר מידע בנושא עולם ההגרלות הבקשה מאושרת. לתקנה 34 (6) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.16.10.17
482-7-4יוסי בהיריועץ לניהול תיק השקעות הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.16.10.17
482-7-5קולטק תקשורת בע"משרות ותחזוקה של מערכת מענה קולי לתוצאות הגרלות הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.10.17
482-7-6רכלבסקי, יעוץ, יזמות פרויקטים בע"מ שרותי יעוץ וליווי הפעילות מול הממונה על השכר במשרד האוצר הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.16.10.17
233-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מזכיר/ת מנהלי מוצרים לאגף שיווק מכירות ופרסוםהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.3.10.17
481-7-1סלונה תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.10.17
481-7-2יואב צוקרהנחיית הגרלות הלוטוהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.3.10.17
481-7-3עירית ענבי שאוליהנחיית הגרלות הלוטוהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.3.10.17
481-7-4בוחבוט אבירםעיצוב שיער למנחת הגרלת הלוטוהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.3.10.17
481-7-5רפאלי עדההלבשת מנחי הגרלת הלוטוהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.3.10.17
479-7-1ריס – ריטייל אינפורמיישן סיסטמס ישראל בע"ממחקר וניתוח מכירות בקניונים הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. R.I.S הינה החברה היחידה בארץ המספקת מידע לגבי מכירות בקניונים לפי חתכים שונים והינה ספק המידע הבלעדי לגבי ממוצעי המכירות בכל נקודת מכירה בישראל
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 29.10.17 כולל.
28.9.17
224-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: רכז/ת מלגות מענקים ופרויקטים זמני/ת הבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.28.9.17
480-7-3הליקון כנען מופעים בע"מהופעה של אתניקס מארחת את עברי לידר באירוע מרכזי תמריצים 2017 באילת הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי28.9.17
480-7-4ידיעות אינטרנט פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ערוץ הספורטפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ארטימדיהפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ישראל נשיונל ניוז – ערוץ 7פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4שופוניפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ג'אבר מדיהפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4סיטינט ONE פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4א.א. אופק – ספורט ישראלפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4בוקרא תקשורת פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4נאור תקשורת שיווקית פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4טאבולה פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4אאוט בריין פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4GOOGLEפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4וואלה תקשורת פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4בחדרי חדריםפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4כיכר השבתפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4נענע10פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-6פרסום ושיווק יו2 בע"מהוספת רכיב למחירון ""מארז טפסים תפעולי" להתקשרות לאספקת אביזרי קד"מ הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.28.9.17
225-2017EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONסדנא בחו"ל EL INNOVATIOBN METHODOLOGY עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
226-2017אנשים ומחשבים בע"מהשתתפות בכנס C3 הישראלי למנמ"רים ומנכ"לים - חסכון V5 חדשנות V5 בבנקוקהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
228-2017מכללת ניו מדיה בע"מ קורס Markting Data Analist לעובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
477-7-1אינמאנג' בע"מהתקשרות המשך בעקבות מו"מ - פומבי 207/2011 לניהול פעילות תוכן בסלולר עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.14.9.17
477-7-2איוויב בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 140/2008 לפיתוח, הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.14.9.17
477-7-3מגה פרינט ציוד היקפי בע"מהוספת רכיב למחירון "טונר HPCF281X למדפסת 605 עבור 25,000 דף" להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 436/2015 לאספקה של טונרים וראשי דיו למדפסות ומכשירי פקס עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.9.17
477-7-4שיף הזנפרץ ושות' בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות במסגרת בקרת שיתופי פעולה מיזם מלגות מפעל הפיס שנת תשע"ז "להתקשרות למתן שירותי רו"ח וביקורת חשבונות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.9.17
477-7-7תאגיד השידור הישראלי "כאןהקרנת תשדירים בטלויזיה ושידור ג'ינגלים בתחנות הרדיוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.14.9.17
477-7-8קיי. סי.אס ניהול ידע בע"מ (KCSׂ)תחזוקת מערכת מעקב החלטות ג'נריקה לשנת 2018הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.14.9.17
475-7-4פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולאריתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.10.9.17
10174234בי.די.או בית הספר לפיננסים בע"מקורס בנושא שוק ההון עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.7.9.17
475-7-1נועם רותםחבר ועדת שיפוט מקצועית לפרויקט "מחממים את בימות", של המועצה לתרבות ולאמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי7.9.17
475-7-2פה לאוזן שיווק גרילה בע"מהוספת רכיבים למחירון "כתבת תרבות ברשת ושרותי צילום" להתקשרות לניהול פעילות מפעל הפיס ברשתות החברתיותהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.7.9.17
475-7-5דנאור מערכות תיאטרון ואולפנים בע"מרכישה, תיקון והתקנה של תאורה באולם ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות7.9.17
201-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרות : תקציבאי/ת לאגף הקצאות ובקרת מבנים, רכז/ת רכש וניהול ידע לאגף התקשרויות רכש ומכרזים, מנהל/ת אגף מערכות מידע ניהוליות לחטיבת המיחשובהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.21.8.17
473-7-1אדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"מ ו-גיתם בי.בי.די.או. בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי פרסום למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.21.8.17
473-7-2אי.טי.אפ אס גרופ בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי יעוץ ותמיכה בבסיסי נתונים מסוג Oracle ו- Sql serverהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.21.8.17
473-7-3ג'י.טי פוריין הולדינגס קורפוריישן (ג'יטק ישראל)התקשרות בעקבות מכרז בינלאומילהקמה ותחזוקה של מערכת (מקוונת) משחקים למפעל הפיס - הוספת רכיב למחירון "דיסקים למערכת גיבוי"
הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.21.8.17
472-7-1דטה חוק ומשפט בע"מחידוש מנוי באתר "דטה חוק ומשפט"הבקשה מאושרת. התקשרות עם אתרי מידע מקצועיים ולרכישת ספרות או עיתונות מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.8.17
427-7-2קרן אלוף בע"מהרצאה להרמת כוסית לחג ראש השנה 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי17.8.17
427-7-3טריפל אמ.בי מדיה אנד מרקטינג בע"מפרסום תדמיתי במשחקי ההכנה של נבחרת ישראל ובטורניר אליפות אירופה בישראל והמשך פעילות במשחקי גביע המדינההבקשה מאושרת. התקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות תיעשה בפטור מלא.17.8.17
199-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מזכיר/ה זמני/ת ללשכת יו"רהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.17.8.17
471-7-1דפוס בארי שותפות מוגבלת ו- אורדע פרינט תעשיות בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 191/2011 לביצוע הדפסה של טפסי הגרלההבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.9.8.17
471-7-2משרד יהודה רווה ושות'הרחבת התקשרותבעקבות הזמנה לקבלת הצעות למתן ייעוץ משפטי לאגף תרבות ואמנות ולאגף מלגות ומענקים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-19939.8.17
10173777פורום מנהלי כספים ראשייםפורום CFO - סמינר משא ומתן עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.8.17
470-7-1החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתייםהפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
470-7-2עמותת אשלים (ג'וינט ישראל)הפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
470-7-3התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלהפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
469-7-1EduAction אייל שביט בע"משת"פ ב"פורום הפיס לחינוך " בחולוןהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.30.7.17
469-7-2מגדל חברה לביטוחביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 23(ב), התקשרות ללא מכרז בעקבות ביטול מכרז, כאשר עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.30.7.17
469-7-3אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ ו- קשר רנט א קאר בע"מהתקשרות בעקבות מכרז פומבי 379/2014 לאספקת שירותי השכרה ואחזקה של כלי רכב בשיטה של ליסינג תפעוליהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.30.7.17
468-7-1השטיח המעופף בע"משרותי אירוח ולינה למשתתפים בספורטיאדה ה- 37 במסגרת פעילות ליגה למקומות עבודה לשנת 2016הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.השטיח המעופף זכתה במכרז של ההסתדרות לארגן לשרותי אירוח ולינה באילת במסגרת הספורטיאדה ה-37.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.8.17 כולל.
24.7.17
468-7-2קדם ששון בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2תמרה יובל ג'ונסחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2רונן חן בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2יעל טרגןחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2רייפ אינטרטיינמט בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2מיכל צ'יטיאטחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
170-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מזכיר/ה סמנכ"ל מחשוב זמני/תהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
171-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מתכנת/ת לאגף מערכת מקוונת בחטיבת המיחשובהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
172-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה רכז/ת תפעול לאגף הקצאות ובקרת מבניםהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
10173337נבו הוצאה לאור בע"מחידוש מנוי לאתר משפטי נבו ל-3 עמדותהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.18.7.17
467-7-1המרכז הבריאותי ד.ע בע"מהוספת רכיב למחירון "כיסאות מדגם קונסול לחדר דירקטוריון" להתקשרות לאספקת כיסאות למשרדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.18.7.17
10173269גלובס פבלישר עיתונות (1993) בע"מהשתתפות בועידת MAD גלובסהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.7.17
10173322מרכז גישות בע"מתכנית הכשרה להנחיית קבוצות הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.10.7.17
466-7-3ארנסט יאנג (ישראל) בע"מהתקשרות המשך מכח מכרז פומבי מס' 211/2011 למתן שירותי בקרת אבטחת מידע למערכות המחשובהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.6.7.17
466-7-5אופיסקור קום בע"מתחזוקת מערכת למשלוח הודעות SMSהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת אופיסקור הינה היצרנית המפתחת והמתחזקת הבלעדית של המערכת ורק היא רשאית לשווק, להפיץ, ולתמוך במערכת SMS CENTER הקיימת במפעל הפיס. המערכת הותקנה, הוטמעה והותאמה לצורכי מפעל הפיס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 26.7.17 כולל.
6.7.17
466-7-6מייד אין - מרדכי גולדפרב בע"מהוספת רכיב למחירון "הפקה וייצור של באנר מבד סאטן" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 524/2017 למתן שירותי קדם דפוס

הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.6.7.17
466-7-8מכון מאיר המרכז ללימודי יהדות בישראלפרסום מודעות בעלון השבת באהבה ואמונה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.6.7.17
466-7-9קרוב אליך - עבודת ה' ברוח החסידות (ע"ר)פרסום מודעות בעלון השבת קרוב אליך בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.6.7.17
466-7-10שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)שירותי ייעוץ בנושאי מחשובהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ היא הספק היחיד שיכול לתת את השירותים הנדרשים: ייעוץ ומידע כולל ניתוח של שוק הספקים והמוצרים הישראלי (סקירה ומיפוי פתרונות טכנולוגיים בארץ, הערכת מיישמים של פתרונות בישראל, מיפוי התקנות בארגונים בארץ, מחירי עסקאות בשוק הישראלי, הערכת בשלות טכנולוגיות בשוק הישראלי, רמת התמיכה והידע במוצרים בשוק הישראלי), אספקת נתונים לגבי כמויות כוח אדם לפי מקצועות בארגונים, טקטיקות של משא ומתן עם ספקים תוך שילוב מידע ספציפי לישראל, עצות ודגשים הקשורים למכרזים בישראל, קיום מפגשי העשרה של לקוחות ארגוניים בישראל במתכונת "שולחן עגול" בנושאי טכנולוגיה שונים ומענה על שאילתות ספציפיות בנושאים שונים
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 26.7.17 כולל.

6.7.17
456-7-2דפוס חבצלת בע"מהוספת רכיב למחירון "גיליון תוצאות הגרלה, 90 גרם, הדפסה פרוצס"להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 504/2016 למתן שירותי דפוסעבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.2.7.17
456-7-3CTV מדיה ישראל בע"מהוספת רכיבים למחירון להתקשרות בעקבותמכרז פומבי מס' 202/2011 לאספקה, התקנה, ותפעול של מערכת לשידור הגרלות
ותוכן שיווקי למפעל הפיס
הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.2.7.17
456-7-4פרש קונספט – אסטרטגיות לחשיבה מקורית בע"משרות "לצדך בעת צרה" בתחום ביטוח בריאות לעובדיםהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.השירות "לצדך בעת צרה" מסופק באופן בלעדי ע"י חברת פרש קונספט למבוטחים בביטוח בריאות קולקטיבי שמסופק לארגונים והוא כולל מוקד יעוץ רפואי טלפוני, מתן מידע לגבי רופאים מומחים, מידע לגבי בתי חולים בחו"ל ואפשרויות טיפול, מידע אודות סל הבריאות ותוכניות השב"ן ומימוש זכויות רפואיות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 20.7.17 כולל.

2.7.17
10173012מכון התקנים הישראליקורס עורכי מבדקים פנימייים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.6.2017
464-7-2הסוכנות היהודית לארץ ישראלהפעלת תכנית להעצמת מלגאים של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה  3 (19) (א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993- התקשרות עם הסוכנות היהודית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים. 21.6.2017
461-7-1ראובן גרנותחבר הוועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.15.6.2017
461-7-1ברוך נתחחבר הוועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.15.6.2017
463-7-1וואלה תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ידיעות תקשורתפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1GOOGLEפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ערוץ הספורט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1סיטינט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1נענע 10 בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1קורל תק (יד2) בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1כיכר השבת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1בחדרי חרדים בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ישראל ניוז (ערוץ 7)פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ג'אבר מדיה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1בוקרא תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1שופוני בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ארטימדיהטכנולוגיות בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1נאור תקשורת שיווקית בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1טאבולה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1Outbrain Ins אאוט ברייןפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-2ביסקוטי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-2סנדוויץ פקטורי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-2קאנאפ'ס בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-3מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם ושות'הוספתת רכיב למחירון "שירותי שופט בית משפט מחוזי בדימוס" להתקשרות לייעוץ משפטי כללי, בתחומים שונים, למפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.15.6.2017
463-7-5פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולאריתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.15.6.2017
460-7-1רדיו אף. אם השפלה בע"משידור תשדירי תדמית ברדיו פרווייה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.6.2017
460-7-2ידיעות אחרונות בע"משיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות ו- YNET במיזם הפיס מצפון לדרום בליווי חיים הכט בשנת 2017הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.4.6.2017
460-7-3כריכיית מאירי בע"מהוספת רכיב למחירון "הדפסת מניפה" להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 504/2016 למתן שירותי דפוס עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.4.6.2017
460-7-5פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר בפורום מנהלי כספים CFO עבור עובדביטול החלטת ועדה מס' 458-7-2 מיום 17.5.174.6.2017
460-7-6האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקייםדמי חבר באיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.4.6.2017
460-7-7מינהל מקרקעי ישראלשירותי חניה באזור בית מפעל הפיס בתל אביבהבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.4.6.2017
459-7-5גיתם בי בי די או בע"משרותי ניהול משבריםהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.29.5.17
459-7-1משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס משאבי אנוש השנתי עבור gucsהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.5.17
459-7-3א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ באמצעות עיריית תל אביבפרויקטור להעתקת ביתני מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.25.5.17
459-7-4הלאה המרכז לקידום אמנויות הבמההתקשרות המשך בעקבות הזמנה להגשת הצעות לניהול וליווי פרויקט מעבדות תרבות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.25.5.17
459-7-2ליבר- בקרה, ניהול ותכנון מדיה בע"משירותי בקרת מדיהבכוונת מפעל הפיס להתקשר עם חברת ליבר בקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ למתן שירותי בקרת מדיה, בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, ספק יחיד. מי שסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, בדוא""ל Rechesh@pais.co.il, עד ליום 15.6.17 (כולל) לדוא"ל rechesh@pais.co.il.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
חברת ליבר בקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ היא הספק היחיד בישראל העומד בדרישות המינימום ההכרחיות למתן שירותי בקרת מדיה למפעל הפיס. דרישות המינימום הינן כדלקמן:
1. ניסיון במתן שירותי בקרת מדיה מהסוג הנדרש למפעל הפיס לאורך כל 3 השנים הרצופות האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.
2. מתן שירותי בקרת מדיה בטלוויזיה, בדיגיטל ובמדיה אחת נוספת לפחות ל- 8 לקוחות מתוך רשימת 20 המפרסמים המובילים עפ"י דו"ח יפעת (בחיתוך: השקעה שנתית במדיה, במונחי מחירון בשקלים, דו"ח לפי מפרסם (ולא קבוצות אחזקה) אשר כולל את כל אמצעי המדיה וכולל מגזרים-כללי, רוסי, ערבי, דתי/חרדי, לא כולל מפרסמים שהם ספקי מדיה), וזאת לאורך כל השנה הקלנדרית שקדמה למועד ההתקשרות.
3. הספק אינו משרד פרסום ואינו מפעיל אמצעי תקשורת בישראל.
4. הספק ו/או כל חברה קשורה לספק אינם עוסקים, במישרין או בעקיפין, ברכישת פרסום במדיה ו/או שטחי פרסום במדיה, בין עבור עצמם ובין עבור אחרים.
בסעיף זה, יפורשו המונחים הבאים כדלהלן: "חברה קשורה" – כל אחד מסוגי החברות הבאות: חברה-בת של הספק, חברה שהספק הוא חברת בת שלה, חברה-בת אחרת של החברה שהספק הוא חברת בת שלה. "חברה-בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
5. הספק אינו קשור, במישרין או בעקיפין, עם משרד פרסום ו/או עם גורם המפעיל אמצעי תקשורת בישראל, באופן המעורר חשש לניגוד עניינים המונע מן הספק לתת למפעל איזה מהשירותים הנדרשים.
6.הספק הינו בעל זכות שימוש בכל אחת מתוכנות המדידה והבקרה: אינפוסיס, TGI ויפעת, בדרך של רכישת זכות השימוש במישרין מיצרני התוכנות או ממשווקים של היצרנים.
לעניין התנאים שלעיל, "מדיה" ו- "אמצעי תקשורת", משמעם: מכלול הערוצים המשמשים לתקשורת והעברת מסרים ו/או מידע לציבור הרחב, לרבות כל פלטפורמה שיש לה נקודת מגע עם הצרכן הסופי, ואשר דרכה או באמצעותה ניתן להעביר תוכן באמצעות רכישת זכויות מתאימות (כגון שטח פרסום, פני פרסום (פייס), דיספליי, זמן אויר, זמן שידור וכיו"ב.
24.5.17
458-7-1פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מנהל/ת מחלקת SOX ודיווחים פיננסיים לאגף הכספים.הבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.17.5.17
458-7-2פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר בפורום מנהלי כספים CFO עבור דורון פולקהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.5.17
458-7-3פתרונות קמפוסיים בע"מקורס מנהל סיכונים ראשי עבור אורית לויןהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.5.17
458-7-4אמנים ומופעים שונים  – על פי רשימה שהוגשה לועדת המכרזיםפרויקט בימות פיס לשנת 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי17.5.17
458-7-5אשחר ארגון שרותי חברה ורווחה בע"מהוספת רכיב למחירון "מפגש ייעוץ אישי לעובדי מפעל הפיס" להתקשרות עבור שירותי יעוץ לעובדים לקראת פרישה (אש/ 8235) הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.17.5.17
456-7-1EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONביטול החלטת ועדה מס' 454-7-1 - נסיעה והשתתפות של עובדים בכנס השנתי של ה-EL בקראקוב ,פוליןביטול החלטת ועדה מס' 454-7-1 מיום 26.4.1714.5.17
Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.נסיעה והשתתפות של עובדים בכנס השנתי של ה-EL בקראקוב ,פוליןהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.5.17
456-7-2נובוסטי נידיילי בע"מפרסום מודעות בעיתוני רשת נובוסטי נידיילי בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-3שותפות אליפים פ.ד עיתונות ותקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתון אפוכה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-5TLF PUBLICATIONSרכישת ספרות חו"להבקשה מאושרת. לתקנה 34 (6) התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.14.5.17
456-7-6משרד הבטחוןשידורי ג'ינגלים וקמפיינים של מפעל הפיס בגל"צ ובגלגל"צהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-7עדיף תקשורת בע"מיום עיון בנושא כנס מעסיקים בתחום הפנסיה והשכר עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.5.17
457-7-1רשת מדיה בע"מהקרנת הגרלות לוטו ברשת מדיההבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.14.5.17
457-7-2ידיעות אינטרנט (YNET)הקרנת הגרלות לוטו באתר YNETהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.14.5.17