חיפוש
מפעל הפיס ציאנס צ'אנס - בירור זכיות

צ'אנס - בירור זכיות

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה945,667,698 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 538,424,050 זוכים

הוראות לבדיקת טופס

 • בחרו תחילה את סוג הטופס – רגיל, שיטתי, רב צ'אנס
 • בטופס צ'אנס רגיל יש לסמן את סוג המשחק – 1/2/3/4, לבחור את סכום ההשתתפות ולסמן בהתאמה לסוג המשחק בין קלף אחד בסדרה אחת לארבעה קלפים (אחד בכל סדרה)
 • בטופס רב צ'אנס - יש לבחור תחילה את סכום ההשתתפות ולסמן 4 קלפים (קלף אחד בכל סדרה)
 • בטופס צ'אנס שיטתי - יש לסמן את סוג המשחק רב צ'אנס/1/2/3/4, לבחור את סכום ההשתתפות ולסמן בהתאמה לסוג המשחק:
  צ'אנס 1 - 2-4 קלפים בסדרה אחת
  צ'אנס 2 - 1-4 קלפים בשתי סדרות
  צ'אנס 3 - 1-4 קלפים בשלוש סדרות
  צ'אנס 4  או רב צ'אנס יש לסמן 1-4 קלפים בכל 4 הסדרות
 • לאחר מכן, בחרו בטווח תאריכים או מספר הגרלה שברצונכם לבדוק
 • לסיום לחצו על כפתור "בירור זכייה"
*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.