חיפוש
מפעל הפיס ציאנס בכמה יכולת לזכות?

בכמה יכולת לזכות?

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

יש לך צירוף קלפים מנצח? אולי הוא באמת כבר ניצח? אנו מזמינים אותך לבדוק אותו במבחן התוצאה- מתי, אם בכלל, עלה צירוף זה בגורל?

כדי לברר האם הצירוף שלכם הניב זכייה יש לסמן את הקלפים בהתאם לסוג המשחק, לבחור טווח תאריכים או לפי מספרי הגרלות (אם ידוע) ולחפש.
 

יש לבחור צירוף של 4 קלפים
*
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא964,503,910 

מספר הטפסים הזוכים בצ'אנס בכל הפרסים הינו535,547,985 זוכים