חיפוש
מפעל הפיס ציאנס צירוף אישי

צירוף אישי

יש לך צירוף קלפים מנצח? אולי הוא באמת כבר ניצח? אנו מזמינים אותך לבדוק אותו במבחן התוצאה- מתי, אם בכלל, עלה צירוף זה בגורל?

כדי לברר האם הצירוף שלכם הניב זכייה יש לסמן את הקלפים בהתאם לסוג המשחק, לבחור טווח תאריכים או לפי מספרי הגרלות (אם ידוע) ולחפש.
 

יש לבחור צירוף של 4 קלפים

בחר ערך עבור עלה

78910JQKA

בחר ערך עבור לב

78910JQKA

בחר ערך עבור יהלום

78910JQKA

בחר ערך עבור תלתן

78910JQKA
*
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחודש האחרון163,310,019 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 89,209,760 זוכים