חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלה מס' 36445

לתאריך 17/10/2017 | 22:01
 • K
 • Q
 • J
 • 8
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
117/10/1736445
 • K
 • Q
 • J
 • 8
786,038
217/10/1736444
 • K
 • 7
 • 10
 • J
862,772
317/10/1736443
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
2,027,750
417/10/1736442
 • 7
 • A
 • K
 • 7
891,073
517/10/1736441
 • Q
 • Q
 • 7
 • Q
1,804,611
617/10/1736440
 • 7
 • Q
 • 10
 • J
709,139
717/10/1736439
 • Q
 • J
 • Q
 • K
1,042,946
אאאגודל טקסט:

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה958,770,039 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 526,923,435 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.