חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 32670

לתאריך 29/11/2015 | 22:01
 • J
 • Q
 • J
 • 8
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
129/11/1532670
 • J
 • Q
 • J
 • 8
624,022
229/11/1532669
 • 7
 • 7
 • A
 • 9
619,287
329/11/1532668
 • J
 • 7
 • 9
 • 8
666,434
429/11/1532667
 • 9
 • 8
 • Q
 • Q
711,542
529/11/1532666
 • 8
 • K
 • 10
 • 10
635,650
629/11/1532665
 • J
 • J
 • 10
 • 7
669,944
729/11/1532664
 • 10
 • 7
 • 8
 • 9
633,613

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
08
דקות
57

סגירת המכירה ב-30/11/2015 בשעה 10:01

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא712,612,401 

מספר הטפסים הזוכים בצ'אנס בכל הפרסים הינו402,623,000 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.