חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 33546

לתאריך 02/05/2016 | 14:01
 • 9
 • 9
 • J
 • 9
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
102/05/1633546
 • 9
 • 9
 • J
 • 9
1,427,886
202/05/1633545
 • A
 • Q
 • 10
 • A
953,468
302/05/1633544
 • 7
 • 9
 • Q
 • J
677,976

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
00
דקות
30

סגירת המכירה ב-02/05/2016 בשעה 16:01

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא834,398,828 

מספר הטפסים הזוכים בצ'אנס בכל הפרסים הינו470,270,320 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.