חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלה מס' 37809

לתאריך 19/06/2018 | 22:01
 • Q
 • J
 • 9
 • 8
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
119/06/1837809
 • Q
 • J
 • 9
 • 8
1,076,732
219/06/1837808
 • 9
 • J
 • 10
 • A
995,810
319/06/1837807
 • 10
 • 7
 • Q
 • Q
851,781
419/06/1837806
 • Q
 • 9
 • 8
 • 10
672,828
519/06/1837805
 • Q
 • J
 • A
 • J
803,106
619/06/1837804
 • 9
 • 7
 • K
 • 9
864,950
719/06/1837803
 • Q
 • J
 • J
 • K
854,512

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה941,378,851 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 547,468,795 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.