חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות הגרלה מס' 33663

לתאריך 24/05/2016 | 22:01
 • A
 • 7
 • A
 • Q
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
124/05/1633663
 • A
 • 7
 • A
 • Q
688,899
224/05/1633662
 • K
 • 10
 • 10
 • A
858,005
324/05/1633661
 • 8
 • K
 • 10
 • 8
567,378
424/05/1633660
 • 9
 • J
 • J
 • 10
591,958
524/05/1633659
 • 8
 • Q
 • 7
 • Q
551,437
624/05/1633658
 • J
 • Q
 • K
 • 10
553,599
724/05/1633657
 • J
 • 7
 • 7
 • 8
606,482

סגירת המכירה להגרלה הבאה בעוד

ימים
00
שעות
05
דקות
43

סגירת המכירה ב-25/05/2016 בשעה 10:01

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא813,102,675 

מספר הטפסים הזוכים בצ'אנס בכל הפרסים הינו463,839,950 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.