חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלה מס' 38151

לתאריך 19/08/2018 | 18:01
 • 7
 • 7
 • 7
 • J
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
119/08/1838151
 • 7
 • 7
 • 7
 • J
1,542,660
219/08/1838150
 • 8
 • 9
 • K
 • Q
737,498
319/08/1838149
 • J
 • 10
 • A
 • Q
914,763
419/08/1838148
 • 10
 • J
 • K
 • K
1,032,378
519/08/1838147
 • Q
 • 7
 • A
 • A
847,156

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה968,639,057 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 554,600,405 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.