חיפוש
מפעל הפיס ציאנס תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלת הצ'אנס

תוצאות הגרלה מס' 36988

לתאריך 21/01/2018 | 18:01
 • K
 • J
 • J
 • Q
#תאריך הגרלהמס' הגרלה
סה"כ זכיות
121/01/1836988
 • K
 • J
 • J
 • Q
862,661
221/01/1836987
 • K
 • 10
 • K
 • Q
790,331
321/01/1836986
 • Q
 • Q
 • 7
 • 7
1,081,705
421/01/1836985
 • 8
 • 8
 • J
 • J
1,276,026
521/01/1836984
 • J
 • J
 • 9
 • Q
779,367

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה956,973,802 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 542,891,025 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.