חיפוש
מפעל הפיס ציאנס הדמיית הגרלה - צ'אנס

הדמיית הגרלה - צ'אנס

*
ההדמיה של ההגרלה הינה לצורכי המחשה בלבד ואיננה הגרלה אמיתית. מופע ה"זכיות" שונה מהגרלת אמת, ה"תוצאה" היא מיידית והיא אינה מזכה את השחקן בפרס כלשהו.