חיפוש
מפעל הפיס מועצת הפיס לתרבות ואמנות פרויקט "קלאסילייק 2"

פרויקט "קלאסילייק 2"

הלחנת יצירות קלאסיות לדור הצעיר
 

מועד ההגשה לפרויקט זה הסתיים. אנו מודים לכל המגישים.
הודעה על מקבלי המענק הנבחרים תפורסם בהמשך.
 

תיאור הפרויקט ומטרותיו:

 • מועצת הפיס לתרבות ולאמנות יוזמת בשנית פרויקט ייחודי במסגרתו היא מזמינה מלחינים ותזמורות או הרכבים להציע יצירות מקוריות מז'אנר מוסיקה קלאסית מהמזרח ומהמערב, המיועדות לדור הצעיר בגילאים 12-5.
 • היצירות הנבחרות יועלו כהפקות בימתיות בביצוע תזמורות או הרכבים מוסיקליים בישובים ברחבי הארץ. ההפקות תשלבנה אלמנטים מתחומי אמנויות שונים כגון משחק, ריקוד, פנטומימה, וידאו ארט וכדומה.
 • מטרות הפרויקט הינן לחשוף ולקרב את הדור הצעיר למוסיקה איכותית, לסייע למלחינים ישראליים ולעודד אותם לכתוב יצירות קלאסיות מקוריות וכן להעשיר את היצע היצירות המוסיקליות המיועדות לדור הצעיר.

תנאי סף להגשת בקשה:

פנייה זו מיועדת למלחינים או תזמורות/הרכבים מוסיקליים, העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

 1. המלחין הינו אזרח ישראלי, שמרכז פעילותו האמנותית בישראל.
 2. גילו של המלחין לפחות 18 שנים.
 3. במקרה של הגשת ההצעה ע"י תזמורת או הרכב- מרכז פעילותם האמנותית בישראל.
 4. במקרה של הגשת ההצעה ע"י תזמורת (להבדיל מהרכב) - התזמורת מבצעת יצירות מוסיקליות על במה בפני הקהל הרחב, לכל הפחות ב- 5 שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה.

על היצירה המוצעת לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. היצירה המוצעת היא חדשה ומקורית וטרם בוצעה על במה בפני הקהל הרחב.
 2. היצירה המוצעת היא מז'אנר המוסיקה הקלאסית מהמזרח או מהמערב ומיועדת לדור הצעיר בגילאי 12-5.
 3. במידה והיצירה המוצעת מבוססת על טקסט (קיים או חדש), הטקסט הוא בשפה העברית ו/או הערבית והוא מתאים לילדים- קהל היעד (גילאי 12-5).
 4. משך היצירה המוצעת (לאחר השלמת כתיבתה), הוא לפחות 20 דקות.

שלבי הפרויקט:

שלב א' – פרסום קול קורא ומתן מענקי הלחנה:

 • פרסום קול קורא למלחינים ולתזמורות/הרכבים להגשת הצעות ליצירות מקוריות. הגשה עד לתאריך 16.11.14.
 • ההצעות יועברו בעילום שם לבחינה ע"י הוועדה האמנותית.
 • הוועדה האמנותית תבחר עד 10 יצירות שיזכו את מלחיניהן, במענק כספי בסך כולל של 10,000 ₪ המיועד לצורך פיתוח וכתיבת היצירה המוצעת במלואה.

שלב ב' – הכרזה על היצירות הנבחרות שתועלנה כהפקות בימתיות:

 • מבין היצירות המוצעות שנבחרו בשלב הראשון ונכתבו במלואן, תבחר הוועדה האמנותית עד 4 יצירות שיועלו כהפקות בימתיות.
 • מלחיני היצירות הנבחרות יקבלו מענק כספי נוסף בסך 20,000 ₪ לצורך השלמת היצירה המלאה והכנתה להפקה בימתית.
 • במקרה שבו היצירה הזוכה הוגשה ע"י מלחין (ולא תזמורת/הרכב) – באחריות המלחין להציע הרכב או תזמורת שיבצעו את היצירה הזוכה.

שלב ג' – העלאת הפקות בימתיות והרצתן ביישובים:

 • התזמורות וההרכבים שייבחרו לבצע את היצירות הנבחרות יקבלו מהמועצה תקציב (שיקבע ע"י המועצה) המיועד להפקת היצירה וקבלת מופע בימתי שלם ובהתאם להנחיות המפורטות בהרחבה בתקנון.
 • המופעים הנבחרים יועלו בישובי פריפריה חברתית או גיאוגרפית אשר יבחרו ע"י מפעל הפיס.

הנחיות להגשת מועמדות:

הגשת הבקשה תתבצע בשני שלבים:
 
שלב א': הגשה מקוונת באמצעות מילוי טופס אלקטרוני - הטופס שיש למלא מצורף בסוף העמוד . מועד אחרון לשליחת הטופס האלקטרוני הוא: 16.11.14 בשעה 15:00.
 
שימו לב - בטופס האלקטרוני נידרש למלא "סימן היכר"- סימן היכר הינו כינוי בעל 2 מילים שעליכם לבחור לעצמכם והוא אינו מזהה אתכם. לדוגמא: "ירח מלא". אותו סימן היכר יופיע גם על גבי החומרים הנלווים. 
 
שלב ב: לאחר שליחת הטופס האלקטרוני, נדרש לשלוח את החומרים הנלווים באמצעות הדואר. מועד אחרון לשליחת חומרים בדואר: 20.11.14.

 • ההגשה תושלם רק לאחר ביצוע שני השלבים. ההצעות יועברו לוועדה האמנותית בעילום שם.
 • שימו לב - יש לקרוא את התקנון במלואו לפני הגשת הבקשה ומילוי הטפסים.
 • מועצת הפיס רשאית לשנות את לוחות הזמנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הנחיות לשליחת חומרים נלווים בדואר:

החומרים הנלווים יוכנסו לתוך מעטפה אחת גדולה ב- 2 מעטפות נפרדות:
 
מעטפה 1 - ההצעה המקצועית
החומרים במעטפה יוגשו בעילום שם לבחינתה של הוועדה האמנותית. לפיכך, יש לציין על גבי החומרים את סימן ההיכר שנרשם בטופס האלקטרוני ואין לצרף פרטים מזהים אחרים מעבר לכך.
למעטפה זו יש לצרף ב- 5 עותקים את החומרים המפורטים להלן, כולל תווים והקלטה:

 1. הרעיון ליצירה (לפחות 2 עמודים מודפסים בעברית). אם היצירה המוצעת מבוססת על טקסט קיים (דהיינו שאינו נכתב עבור הפרויקט) – יש לצרף את הטקסט במלואו ולציין את מקור הטקסט, שם מחבר הטקסט ושם בעל הזכויות בטקסט והאם הטקסט הוא נחלת הכלל ופתוח לשימוש חופשי של כלל הציבור או שהוא מוגן תחת זכויות יוצרים.
 2. אם היצירה המוצעת תתבסס על טקסט מקורי אשר נכתב/ייכתב במיוחד לפרויקט – יש לצרף טקסט בעברית לדוגמא ולציין את שם המחבר ושם בעל הזכויות בטקסט.
 3. 5 דקות מהיצירה המוצעת:
  - יש להציג תווים (מודפס בלבד, אין להגיש תווים בכתב יד)
  - יש לצרף הקלטה (פורמט audio/midi) ברמה מספקת.

נדרש לרשום על גבי המעטפה "ההצעה המקצועית".

 
מעטפה 2 - פרטי מגיש הבקשה
למעטפה 2 יוכנסו הפרטים והחומרים הבאים בעותק אחד בלבד:

 1. צילום תעודת זהות של המלחין.
 2. הצהרה על עמידה בתנאי הסף (נספח ד' לתקנון) חתומה ע"י המלחין (בין אם הבקשה הוגשה ע"י המלחין ובין אם הוגשה ע"י תזמורת/הרכב) ומאושרת בחתימת עורך דין. להורדת טופס ההצהרה - לחץ כאן
   
  למועמדים המעוניינים, תעמיד המועצה שירותי עו"ד ללא תשלום במשרד עורכי הדין פלאט, לוין, בן עמי – יועצים משפטיים, רח' קפלן 2 קומה 13 תל אביב,
  במועדים הבאים בלבד: 23, 26, 28, 30 באוקטובר, ו-11, 13 בנובמבר בין השעות 11:00 – 13:00.
   
  יודגש כי המגישים רשאים להחתים את ההצהרה ע"י עו"ד מטעמם.
 3. כתב העברת זכויות חתום ע"י המלחין של היצירה המוצעת וע"י בעל זכויות היוצרים ביצירה המוסיקלית המוצעת בנספח א' לתקנון.
  להורדת נספח א' - לחץ כאן
 4. אם היצירה המוצעת מבוססת על טקסט קיים- כתב העברת זכויות חתום ע"י מחבר הטקסט (אם הוא בין החיים) ואם אינו בין החיים - ע"י הבעלים בזכויות היוצרים בטקסט בנספח ב' לתקנון.
  להורדת נספח ב' – לחץ כאן
 5. אם היצירה המוצעת מבוססת על טקסט מקורי וחדש אשר נכתב/ייכתב במיוחד לפרויקט- כתב העברת זכויות חתום ע"י מחבר הטקסט וע"י הבעלים בזכויות היוצרים בטקסט בנספח ג' לתקנון.
  להורדת נספח ג' – לחץ כאן

נדרש לרשום על גבי המעטפה "פרטי מגיש הבקשה".

כתובת למשלוח דואר:
מפעל הפיס - מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
רח' הפטמן 3
ת.ד 7019
תל אביב, 61070
 
יש לציין על גבי המעטפה "פרויקט קלאסילייק"
 
מועד אחרון לשליחת החומרים בדואר: 20.11.14
המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.

קליטת המועמדות תסתיים רק לאחר השלמת שני השלבים- שליחת הטופס האלקטרוני ושליחת החומרים הנלווים בדואר.לקריאת התקנון

 לוחות זמנים

שלבי הפרויקט  תאריכים
פרסום קול קורא 1.9.14
הגשת טופס מקוון עד 16.11.14
משלוח חומרים נלווים עד 20.11.14
מתן מענקים לעד 10 מלחינים לכתיבת היצירות המלאות ינואר 2015
הגשת היצירות המלאות עד 1.4.15
הכרזה על היצירות הנבחרות לפרויקט אפריל-מאי 2015
הפקת היצירות למופעים בימתיים יוני-יולי 2015
הרצת המופעים ברחבי הארץ מחצית שנייה של 2015
* למועצה הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

קבצים להורדה

למועמדים המעוניינים, תעמיד המועצה שירותי עו"ד ללא תשלום במשרד עורכי הדין פלאט, לוין, בן עמי – יועצים משפטיים,
רח' קפלן 2 קומה 13 תל אביב,
במועדים הבאים בלבד:
23, 26, 28, 30 באוקטובר ו- 11, 13 בנובמבר, בין השעות 11:00 – 13:00.