חיפוש

מחיר

75 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 250,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.95

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה

הוראות המשחק

  • בכל כרטיס  20 משחקונים - כל שורה אופקית היא משחקון.
     
  • בכל משחקון גרדו את המשבצת "שלך" ואת משבצת "היריב" וחישפו את הסמל המודפס מתחת לכל אחת מהן, וכן גרדו את משבצת ה"פרס" לחשיפת הפרס האופציונאלי בהתאם לתנאי המשחק.
     
  • אם באותו משחקון נמצא לאחר הגירוד שהסמל "שלך" גדול בממדיו יותר מהסמל של "היריב" – זכיתם ב"פרס" הרשום באותו משחקון.

 

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
75 ₪ 50,000
150 ₪ 35,000
200 ₪ 25,000
350 ₪ 8,000
750 ₪ 7,500
1,500 ₪ 1,000
3,000 ₪ 50
7,500 ₪ 20
15,000 ₪ 5
600,000 ₪ 2
סה"כ 126,577
  
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו