חיפוש
מפעל הפיס חישגד BLACK XL

BLACK XL

מחיר

50 ₪

פרס ראשון

500,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.72

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 5 "מספרי מזל" וקבוצה של 12 "המספרים שלך".
  • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל"  וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע  גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
  • ניתן לזכות עד 12 פעמים בכרטיס בודד.

 
טבלת מבנה סל הפרסים

גובה הפרס בש"חמס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 50 114,000
 75 64,000
10051,000
15030,000
6004,630
1,2002,000
1,8002,025
2,4001,000
7,200100
14,40030
25,00015
50,0003
500,0002
סה"כ268,805
הכרטיס עשוי להימכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונ/ים שולמ/ו