חיפוש
מפעל הפיס חישגד פלישת חוטפי המזומנים

פלישת חוטפי המזומנים

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.65

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • גרדו את האיור של חבילת השטרות, הסירו את הציפוי וחישפו את 6 הסמלים.
  • אם אחד מ-6 הסמלים שחשפתם הוא סמל "כוכב שבתאי", זכיתם בפרס הרשום ב"תיבת הפרס" מתחת לשטח הגרוד.

 

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 ₪ 130,000
30 ₪ 60,000
50 ₪ 52,000
100 ₪ 20,000
200 ₪ 10,000
500 ₪ 2,000
1,000 ₪ 150
2,000 ₪ 100
10,000 ₪ 5
200,000 ₪ 2
סה"כ 274,257

 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו