חיפוש
מפעל הפיס חישגד המזל הכפול

המזל הכפול

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.53

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
להשלים מאבי

מבנה סל הפרסים