חיפוש
מפעל הפיס חישגד אלוף הכדורגל

אלוף הכדורגל

מחיר

30 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 1,000,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.75

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • הכרטיס כולל שישה משחקונים – כל שורה אופקית היא משחקון ובו שלוש משבצות: "קבוצה מקומית", "קבוצה מתארחת" ו"הפרס".
  • בכל משחקון גרדו את התיבות "קבוצה מקומית" ו"קבוצה מתארחת" וחשפו את מספר השערים, וגרדו את תיבת "הפרס".
  • אם בשורה אופקית כלשהי מספר השערים של "קבוצה מקומית" גדול ממספר השערים  של "קבוצה מתארחת" - זכיתם בפרס הרשום בתיבת "הפרס" של אותו משחקון.
 

מבנה סל הפרסים

 סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
40 ₪ 110,000
50 ₪ 64,000
80 ₪ 40,000
120 ₪ 30,000
200 ₪ 15,000
400 ₪ 5,000
1,200 ₪ 2,000
2,000 ₪ 1,000
20,000 ₪ 20
600,000 ₪ 1
סה"כ 267,021

 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו