חיפוש
מפעל הפיס חישגד Full House

Full House

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.05

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה

הוראות המשחק
הכרטיס מורכב משני חלקים: "קלפי המזל" ו"הקלפים שלך".

  • גרדו קלף ב"קלפי המזל" וחשפו את ערכו.
  • מצאו ב"הקלפים שלך" את הקלף בעל אותו ערך שנחשף ב"קלפי המזל" וגרדו אותו. שימו לב: ייתכן שהקלף שנחשף ב"קלפי המזל" יופיע יותר מפעם אחת ב"הקלפים שלך".
  • חזרו על פעולה זו בכל אחד משבעת "קלפי המזל" ובכל הקלפים התואמים ב"הקלפים שלך".
  • אם לאחר שהשלמתם את הגירוד של כל שבעת "קלפי המזל" ושל כל הקלפים התואמים ב"הקלפים שלך" יצא שגירדתם את כל חמשת הקלפים של משחקון 1 ב"הקלפים שלך"  - זכיתם בפרס של משחקון זה.
  • אם לאחר שהשלמתם את הגירוד של כל שבעת "קלפי המזל" ושל כל הקלפים התואמים ב"הקלפים שלך" יצא שגירדתם את כל חמשת הקלפים של משחקון 2 ב"הקלפים שלך"  - זכיתם בפרס של משחקון זה.
     
    אפשר לזכות עד שני פרסים בכרטיס אחד!

טבלת מבנה סל הפרסים

גובה הפרס  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 65,000
30 19,000
40  10,000
50 8,000
80 5,000
100 10,000
200 5,000
300 1,000
1,000 190
1,200 50
5,000 61
6,000 30
10,000 4
11,000 5
200,000 1
סה"כ 123,341
הכרטיס עשוי להימכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונ/ים שולמ/ו