חיפוש
מפעל הפיס חישגד יהיה טוב

יהיה טוב

מחיר

5 ₪

פרס ראשון

25,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 100,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.47

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 4 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 4 הסמלים זהים - זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 4 הסמלים זהים - זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 5 ₪  200,000
 10 ₪  65,000
 20 ₪  15,000
 30 ₪  4,000
 100 ₪  3,000
 200 ₪  1,000
 500 ₪  260
 25,000 ₪  10
 סה"כ  288,270
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו