חיפוש
מפעל הפיס חישגד אבן יקרה

אבן יקרה

מחיר

80 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.69

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס 20 משחקונים שאפשר לזכות בהם בפרסים כספיים – כל שורה אופקית היא משחקון.
  • בכל משחקון גרדו את תיבת "הסמל" וחשפו את הסמל המודפס תחתיו, וגרדו את תיבת "הפרס".
  • כל תיבת "הסמל" שנחשף בה סמל יהלום - מזכה בפרס הכספי הרשום בתיבת "הפרס" שבאותו משחקון.


אפשר לזכות עד 20 פעמים בכרטיס אחד.

הערה: איור "היהלום" בחלק העליון של הכרטיס אינו מהווה משחקון - הוא לא נועד לגירוד ואין הוא סמל המצביע על זכייה כלשהי.

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
80 ₪ 100,000
120 ₪ 70,000
200 ₪ 59,000
350 ₪ 25,000
800 ₪ 15,000
2,000 ₪ 2,001
4,000 ₪ 112
8,000 ₪ 50
20,000 ₪ 10
600,000 ₪ 2
סה"כ 271,175

 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו