חיפוש
מפעל הפיס חישגד Super BlackJack

Super BlackJack

מחיר

80 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.69

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
 • בכל כרטיס ישנם 20 משחקונים, כל שורה אופקית מהווה משחקון.
 • בכל משחקון (שורה אופקית)  יש לחשוף את "הקלפים  שלך" ,"קלפי היריב" לחשיפת ערכי הקלפים המודפסים מתחת וכן את תיבת הפרס.
 • בכל משחקון יש להשוות את שני הקלפים של  "הקלפים שלך" לשני הקלפים של "קלפי היריב".
 • אם אחרי חשיפת הקלפים יתגלה כי סכום שני "הקלפים שלך" באחד המשחקונים גדול מסכום שני "קלפי היריב" – זכית בפרס המודפס באותו משחקון.
 • הקלפים מסומנים באחד הערכים הבאים:
  קלפים 2 עד 10 ערכם בנקודות כמספר הקלף
  J ערכו בנקודות = 10
  Q ערכו בנקודות = 10
  K ערכו בנקודות = 10
  A ערכו בנקודות = 11

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
80 ₪ 100,000
120 ₪ 70,000
200 ₪ 59,000
350 ₪ 25,000
800 ₪ 15,000
2,000 ₪ 2,001
4,000 ₪ 112
8,000 ₪ 50
20,000 ₪ 10
600,000 ₪ 2
סה"כ 271,175

 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו