חיפוש
מפעל הפיס חישגד המיליון

המיליון

מחיר

100 ₪

פרס ראשון

1,000,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 250,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.12

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס - כתר "מספר המזל" וארבעים כתרים של "המספרים שלך".
  • גדרו את הציפוי מכתב "מספר המזל" וחשפו את המספר הרשום תחתיו; גרדו את הציפוי מ-40 הכתרים בקבוצת "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת ה"פרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל כתר ש"מספר המזל" הרשום בו שווה ל"המספר שלך" מזכה ב"פרס" הרשום באותו כתר.

מבנה סל הפרסים

 סכום הפרס  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
100 ₪ 50,000
150 ₪ 50,000
200 ₪ 25,000
300 ₪ 25,000
350 ₪ 5,000
500 ₪ 3,000
1,000 ₪ 1,000
2,000 ₪ 935
4,000 ₪ 70
8,000 ₪ 50
40,000 ₪ 5
1,000,000 ₪ 2
סה"כ 160,062
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו