חיפוש
מפעל הפיס חישגד BLACK - SMALL

BLACK - SMALL

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.75

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • גרדו את הציפוי מעל "מספר המזל"  וחשפו את המספר המודפס מתחתיו.
  • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע  גם ב-"מספר המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.

טבלת מבנה סל הפרסים

סכום ההפרס בש"חמספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 10 120,000
 20 113,000
 40 24,000
 100 10,000
 200 1,100
 350 200
 500 180
 50,000 2
 סה"כ 268,482
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו