חיפוש
מפעל הפיס חישגד BLACK 3XL

BLACK 3XL

מחיר

100 ₪

פרס ראשון

1,000,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 250,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.12

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 20 "מספרי מזל" וקבוצה של 40 "המספרים שלך".
  • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל" וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם. גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
  • ניתן לזכות עד 40 פעמים בכרטיס בודד.


טבלת מבנה סל הפרסים

 סכום הפרס בש"חמס' הכרטיסים הזוכים בסכום זה
10050,000
15050,000
20025,000
30025,000
3505,000
5003,000
1,0001,000
2,000935
4,00070
8,00050
40,0005
1,000,0002
סה"כ160,062
 
הכרטיס עשוי להמכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונ/ים שולמו