חיפוש
מפעל הפיס חישגד דרבי

דרבי

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.04

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה

הוראות המשחק:

  • גרדו את הציפוי מ-4 ה"משחקים" (כל שורה אופקית היא "משחק").
  • כל "משחק" שבו מספר הגולים של "הקבוצה שלי" גבוה ממספר הגולים של "קבוצת היריב" – מזכה בפרס הנקוב באותה שורת "משחק".

מבנה סל הפרסים

הפרס  מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
10 ₪  120,000
20 ₪ 95,000
50 ₪  20,000
100 ₪ 10,000
250 ₪ 2,000
500 ₪ 100
1,000 ₪  150
50,000 ₪ 2
 סה"כ 247,252

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו