חיפוש
מפעל הפיס חישגד סוף עונה

סוף עונה

מחיר

30 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 1,000,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.75

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • הכרטיס מכיל 10 משחקונים שכל אחד מהם מהווה שורה אופקית
  • בכל משחקון (שורה אופקית), יש שלושה סמלים, אשר אותם יש לחשוף באמצעות גירוד הציפוי.
  • אם במשחקון כלשהו (שורה אופקית), נמצאו 3 סמלים זהים, זכיתם בפרס הרשום באותה שורת משחקון.

 

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
40 ₪ 110,000
50 ₪ 64,000
80 ₪ 40,000
120 ₪ 30,000
200 ₪ 15,000
400 ₪ 5,000
1,200 ₪ 2,000
2,000 ₪ 1,000
20,000 ₪ 20
600,000 ₪ 1
סה"כ 267,021

 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו