חיפוש
מפעל הפיס חישגד לב זהב

לב זהב

מחיר

5 ₪

פרס ראשון

5,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 100,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.24

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • גרדו את הציפוי וחשפו את 4 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם ב- 4 הסמלים שחשפתם מצאתם 3 סמלים זהים – זכיתם בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם ב- 4 הסמלים שחשפתם מצאתם שכל  4 הסמלים זהים – זכיתם בסכום כפול מהרשום בתיבת הפרס.

טבלת מבנה סל הפרסים

גובה הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה 
5 ₪ 200,000
10 ₪ 85,000
15 ₪ 15,000
20 ₪ 4,000
25 ₪ 3,000
100 ₪ 1,000
350 ₪ 260
5,000 ₪ 10
סה"כ 308,270
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו