חיפוש

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.9

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 6 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

טבלת מבנה סל הפרסים

גובה הפרס בש"ח  מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
10 124,000
20 100,000
40 21,000
100 10,000
200 800
400 200
1,000 80
50,000 2
סה"כ 256,082
הכרטיס עשוי להימכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונ/ים שולמ/ו