חיפוש
מפעל הפיס חישגד Under Over

Under Over

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.58

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • בכל כרטיס יש 5 משחקונים (כל שורה אופקית היא משחקון).
  • גרדו בכל כרטיס את עיגול "סוג ההימור" וחשפו את סוג ההימור - "אנדר" או "אובר", ואת המספר הקובע.
  • גרדו בכל משחקון את "מספר הגולים" שהובקעו במשחקון ואת "הפרס".
  • השוו את "מספר הגולים" שהובקעו במשחקון למספר הקובע, בהתאם לסוג ההימור שבכרטיס:
    • בהימור מסוג "אנדר" - אם "מספר הגולים" שהובקעו נמוך מהמספר הקובע  -  זכיתם ב"פרס" הרשום באותה שורת משחקון.
    • בהימור מסוג "אובר" - אם "מספר הגולים" שהובקעו גבוה מהמספר הקובע  -  זכיתם ב"פרס" הרשום באותה שורת משחקון.
  • ניתן לזכות עד 5 פעמים בכרטיס אחד

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס בש"ח   מס' הכרטיסים הזוכים בסכום זה
20 50,000
30 16,000
50 22,000
100 10,000
200 10,000
500 1,000
1,000 50
2,000 25
10,000 2
200,000 1
סה"כ 109,078

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו.