חיפוש

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.12

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • בכל כרטיס קבוצה של 3 "מספרי מזל" וקבוצה של 6 "המספרים שלך".
  • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל"  וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע  גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.

 

טבלת מבנה סל הפרסים

 סכום הפרס בש"ח מס' הכרטיסים הזוכים בסכום זה
20 100,000
30 40,000
40 40,000
50 16,000
60 15,000
100 12,000
120 10,000
200 7,000
300 1,000
600 1,000
1,000 550
2,000 300
10,000 5
200,000 2
סה"כ 242,857
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו