חיפוש
מפעל הפיס חישגד דיסקו

דיסקו

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.72

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 4 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

מבנה סל הפרסים

גובה הפרס בש"ח  מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה 
10 120,000
20 113,000
40 24,000
100 10,000
200 1,100
350 200
500 180
50,000 2
סה"כ 268,482
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו