חיפוש
מפעל הפיס חישגד חמישיות

חמישיות

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.05

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • חישגד חמישיות מורכב מ- 2 חלקים: טבלת "המספרים הזוכים ו-"לוח המספרים".
  • גרדו משבצת בטבלת "המספרים הזוכים" וחשפו את המספר המודפס בה.
  • מצאו ב"לוח המספרים" את המשבצת שעליה רשום מספר השווה למספר שנחשף בטבלת "המספרים הזוכים" וגרדו אותו.
  • חזרו על פעולה זו בכל אחת מעשר המשבצות בטבלת "המספרים הזוכים" ובכל עשרת המספרים התואמים "בלוח המספרים".
  • המטרה היא באמצעות תהליך הגירודים הנ"ל לגרד שורה אופקית שלמה על מנת לזכות בפרס הרשום לצידה של אותה שורה או טור אנכי שלם על מנת לזכות בפרס הרשום מעל אותו טור.
  • לאחר שהשלמתם את הגירוד מכל עשר המשבצות בטבלת "המספרים הזוכים" ומכל עשרת המספרים התואמים "בלוח המספרים", היה והתקבלה שורה אופקית שלמה מגורדת או טור אנכי שלם מגורד - זכיתם בפרס כדלהלן:
  • שורה אופקית שלמה מגורדת - זכיתם בפרס הרשום מימין לאותה שורה ב"לוח המספרים".
  • טור אנכי שלם מגורד - זכיתם בפרס הרשום מעל לאותו טור ב"לוח המספרים".

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 ₪ 65,000
30 ₪ 19,000
40 ₪ 10,000
50 ₪ 8,000
80 ₪ 5,000
100 ₪ 10,000
200 ₪ 5,000
300 ₪ 1,000
1,000 ₪ 190
1,200 ₪ 50
5,000 ₪ 61
6,000 ₪ 30
10,000 ₪ 4
11,000 ₪ 5
200,000 ₪ 1
סה"כ 123,341

 

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו