חיפוש
מפעל הפיס חישגד זהב וכסף

זהב וכסף

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.12

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 3 "מטבעות מזל" וקבוצה של 12 "אונקיות המזל".
  • גרדו את "מטבעות המזל"  וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את "אונקיות המזל" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר המופיע  גם בקבוצת "מטבעות המזל" וגם ב-"אונקית המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותה "אונקית המזל".
  • אפשר לזכות עד 6 פעמים בכרטיס אחד.

טבלת מבנה סל הפרסים

סכום הפרס בש"ח מספר הכרטיסים הזוכים בסכום זה
20 100,000
30 40,000
40 40,000
50 16,000
60 15,000
100 12,000
120 10,000
200 7,000
300 1,000
600 1,000
1,000 550
2,000 300
10,000 5
200,000 2
סה"כ 242,857
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו