חיפוש
מפעל הפיס חישגד גווווווווווווווווול!

גווווווווווווווווול!

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.1

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
  • גרדו את הציפוי מ-4 ה"משחקים" (כל טור אנכי הוא "משחק").
  • כל "משחק" שבו מספר הגולים של "הקבוצה שלך" גבוה ממספר הגולים של "היריב" – מזכה בפרס הנקוב בשורה התחתונה של אותו "משחק".

טבלת מבנה סל הפרסים

סכום הפרס בש"ח מספר הכרטיסים הזוכים בסכום זה
10 100,000
20 112,000
40 21,000
100 10,000
200 800
350 200
500 180
50,000 2
סה"כ 244,182
הכרטיס עשוי להמכר גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולמו