חיפוש
מפעל הפיס חישגד Jumbo Cash

Jumbo Cash

מחיר

75 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 250,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.95

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 5 "מספרי מזל" וקבוצה של 20 "המספרים שלך".
  • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל" וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
  • ניתן לזכות עד 20 פעם בכרטיס אחד.

 
טבלת מבנה סל הפרסים

 הפרס בש"ח מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
75 50,000
150 35,000
200 25,000
350 8,000
750 7,500
1,500 1,000
3,000 50
7,500 20
15,000 5
600,000 2
סה"כ 126,577

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו