חיפוש
מפעל הפיס חישגד המספרים שלי

המספרים שלי

מחיר

50 ₪

פרס ראשון

500,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.72

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • גרדו את 3 העיגולים בקבוצת "מספר המזל" וחישפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את 12 העיגולים בקבוצת "המספרים שלך"  וחישפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" הזהה לאחד מ"מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
  • אפשר לזכות עד 12 פעמים בכרטיס אחד.

טבלת מבנה סל הפרסים

סכום הפרס בש"ח מספר הכרטיסים הזוכים בסכום זה
50 114,000
75 64,000
100 51,000
150 30,000
600 4,630
1,200 2,000
1,800 2,025
2,400 1,000
7,200 100
14,400 30
25,000 15
50,000 3
500,000 2
סה"כ 268,805
הכרטיס עשוי להמכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונים שולמו