חיפוש
מפעל הפיס חישגד פוקר

פוקר

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.81

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
איך משחקים:
  • כרטיס זה כולל 5 משחקונים, כל שורה אופקית מהווה משחקון ("יד").
  • בכל משחקון ("יד") יש לגרד את 5 איורי הקלפים ולחשוף את ערכי הקלפים המודפסים מתחתם.
  • ערכי הקלפים הניתנים לחשיפה יהיו כמקובל במשחק הפוקר, כשהזכייה בגין כל צירוף קבוע בטבלת הפרסים.
  • אם לאחר הגירוד, ב"יד" כלשהי נמצא צירוף קלפים התואם את אחת השורות בטבלת הפרסים המודפסת על פני הכרטיס  – זכית בפרס כספי בסכום הרשום באותה שורה בטבלה.
 

טבלת מבנה סל הפרסים

 גובה הפרס בש"ח מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 20  45,000
 30  14,000
 50  24,500
 100  12,500
 200  7,000
 500  750
 1,000  100
 10,000  3
 200,000  1
 סה"כ  103,854
 
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו