חיפוש
מפעל הפיס חישגד תותי פרוטי

תותי פרוטי

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.85

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • יש לגרד את הציפוי מעל ציור הפרי הגדול ולחשוף את 6 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

מבנה סל הפרסים

הפרס בש"ח   מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 10  124,000
 20  100,000
 40  23,000
 100  11,000
 200  1,500
 400  50
 1,000  20
 50,000  2
 סה"כ  259,572
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו