חיפוש
מפעל הפיס חישגד איקס מיקס דריקס 3D

איקס מיקס דריקס 3D

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.05

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • על פני הקובייה שבכרטיס 9 שורות ו-9 טורים – בכל שורה ובכל טור 3 משבצות המהוות משחקון – סה"כ 18 משחקונים. לכל שורה ולכל טור צמודה תיבת "פרס".
  • גרדו את כל 27 המשבצות וחשפו את הסמלים המודפסים מתחתן - X או O.
  • אם לאחר הגירוד נמצאו 3 סימני X  או 3 סימני O במשחקון אחד - בשורה אחת או בטור אחד - זכיתם ב"פרס" הרשום בתיבה של אותו משחקון.
  • ניתן לזכות עד פעמיים בכרטיס אחד

טבלת מבנה סל הפרסים

 סכום הפרס בש"ח מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 65,000
30 19,000
40 10,000
50 8,000
80 5,000
100 10,000
200 5,000
300 1,000
1,000 190
1,200 50
5,000 61
6,000 30
10,000 4
11,000 5
200,000 1
סה"כ 123,341

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו