חיפוש
מפעל הפיס חישגד Xtreme

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.05

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס יש 4 עיגולים ו-9 משבצות.
  • גרדו את העיגולים וחשפו את הסמל המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את המשבצות וחשפו את הסמל ואת תיבת הפרס המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל סמל המופיע גם במשבצת כלשהי וגם בעיגול מזכה בסכום הנקוב בתיבת הפרס של אותה משבצת.
  • אפשר לזכות עד 4 פעמים בכרטיס אחד.
 

טבלת מבנה סל הפרסים

גובה הפרס בש"ח  מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 65,000
30 19,000
40 10,000
50 8,000
80 5,000
100 10,000
200 5,000
300 1,000
1,000 190
1,200 50
5,000 61
6,000 30
10,000 4
11,000 5
200,000 1
סה"כ 123,341
הכרטיס עשוי להימכר גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/ו