חיפוש
מפעל הפיס חישגד קינג

קינג

מחיר

50 ₪

פרס ראשון

500,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.72

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה

הוראות המשחק:
בכל כרטיס יש חמישה משחקים עם כללי משחק שונים לכל אחד.

 • קינג מנצח
  מכיל שלושה "משחקונים" - כל משחקון נמצא בשורה אופקית נפרדת.
  גרדו את הקלף "שלכם" והשוו אותו לערכו של קלף "היריב", בכל אחד מהמשחקונים.
  ערכו של הקלף "שלכם" גבוה מערכו קלף "היריב", במשחקון כלשהו (שורה אופקית)? זכיתם בסכום הפרס הרשום באותו המשחקון (שורה אופקית).
  לכל אחד מהקלפים במשחק זה ערך שונה, כאשר הקלף K ערכו הגבוה ביותר, והקלף 2 הוא בעל הערך הנמוך ביותר.
   
 • קינג לוקח
  מכיל ארבעה "משחקונים" (כל אחד מהם מהווה טור אנכי).
  גרדו את הציפוי מכל אחד מה"הקלפים" בכדי לחשוף את הסמל המודפס מתחתיו. כמו כן, גרדו את הציפוי מכל אחד מהסמלים שמתחתיו, בכדי לחשוף  את "תיבת הפרס".
  חשפתם את הסמל "קינג" ב"משחקון" כלשהו? זכיתם בפרס הרשום ב"תיבת הפרס" שמתחת לאותו הסמל.
   
 • פרס מלכותי
  מכיל "משחקון" אחד.
  גרדו את הציפוי בכדי לחשוף את ערכי הקלפים המודפסים תחתיו.
  מצאתם (במשחק זה בלבד), סמל "קינג" אחד או יותר? זכיתם  בפרס על-פי המפורט להלן:
  1 קינג = 50 ש"ח
  2 קינגים = 100 ש"ח
  3 קינגים = 150 ש"ח
  4 קינגים = 600 ש"ח
  5 קינגים = 1,200 ש"ח
  6 קינגים = 50,000 ש"ח
  7 קינגים = 500,000 ש"ח
   
 • טריו
  מכיל שלושה "משחקונים" (שורה אופקית) אשר בכל אחד מהם יש שלושה קלפים.
  חשפתם 3 קלפים זהים באותו "משחקון" (שורה אופקית)? זכיתם בפרס הרשום באותו "משחקון".
   
 • בונוס
  גרדו את הציפוי.
  חשפתם סמל של "קינג"? - זכיתם בפרס הרשום במשחק זה.
   

ניתן לזכות עד 12 פעמים בכרטיס אחד!

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
50 ₪ 114,000
75 ₪ 64,000
100 ₪ 51,000
150 ₪ 30,000
600 ₪ 4,630
1,200 ₪ 2,000
1,800 ₪ 2,025
2,400 ₪ 1,000
7,200 ₪ 100
14,400 ₪ 30
25,000 ₪ 15
50,000 ₪ 3
500,000 ₪ 2
סה"כ 268,805
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו