חיפוש
מפעל הפיס חישגד לאס וגאס

לאס וגאס

מחיר

40 ₪

פרס ראשון

600,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 1,000,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.75

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה

הוראות המשחק:
בכל כרטיס יש ארבעה משחקים שונים עם כללי משחק שונים לכל אחד מהם. יש לחשוף את הציפוי מעל ארבעת המשחקים דלהלן:

 •    A - בלאק ג'ק:  המכיל שלושה "משחקונים" שבכל אחד מהם יש להשוות את שני הקלפים של  "השחקן" לשני הקלפים של "הדילר".
  הקלפים מסומנים באחד הערכים הבאים: הקלפים 2 עד 10 ערכם בנקודות כמספר הקלף; הקלפים J, Q, K ערכם בנקודות = 10; הקלף A ערכו בנקודות = 11.
  אם אחרי חשיפת הקלפים יתגלה כי סיכום שני הקלפים של "השחקן" עולה על סיכום שני הקלפים של "הדילר" – זכית בפרס המודפס מתחת לאותו "משחקון".
   
 •   B - מכונת המזל:  המכיל שלושה "משחקונים" אשר בכל אחד מהם יש שלושה סמלים.
  אם באותו "משחקון" (שורה אופקית) נמצאו 3 סמלים זהים זכית בפרס הרשום באותה שורת "משחקון".
   
 •   C - נוק אאוט: מכיל שני "משחקונים" אשר בכל אחד מהם יש להשוות את מספר "הסיבובים מנצחים" של "המתמודד" לעומת אלו של "היריב".
  אם באותו "משחקון" (שורה אופקית) מספר "הסיבובים המנצחים" של "המתמודד" גבוה משל אלו של "היריב", זכית בסכום הפרס באותה שורת "משחקון".
   
 •   D - קלף מנצח: המכיל שני "משחקונים" אשר בכל אחד מהם יש להשוות את הקלף של "היד שלך" לקלף של "יד היריב".
  לכל אחד מהקלפים במשחק ערך שונה, כאשר הקלף A ערכו הגבוה ביותר, הקלף 2 ערכו הנמוך ביותר.
  אם באותו "משחקון" (שורה אופקית) "הקלף שלך" גבוה משל "קלף היריב" זכית בפרס הרשום באותה שורת "משחקון".
   
  ניתן לזכות עד 10 פעמים בכרטיס אחד!

טבלת מבנה סל הפרסים

הפרס ב-₪   מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
40 ₪  110,000
50 ₪  64,000
80 ₪  40,000
120 ₪  30,000
200 ₪  15,000
400 ₪  5,000
1,200 ₪  2,000
2,000 ₪  1,000
20,000 ₪  20
600,000 ₪  1
 סה"כ כרטיסים זוכים  267,021
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו