חיפוש
מפעל הפיס חישגד מיני בינגו

מיני בינגו

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

500,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.05

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
איך משחקים
  • גרדו משבצת בטבלת "המספרים הזוכים" וחשפו את המספר המודפס בה.
  • מצאו ב"לוח המספרים" את המשבצת שעליה רשום מספר השווה למספר שנחשף בטבלת "המספרים הזוכים" וגרדו אותו.
  • חזרו על פעולה זו בכל אחת מעשר המשבצות בטבלת "המספרים הזוכים" ובכל עשרת המספרים התואמים "בלוח המספרים".
  • אם לאחר שהשלמתם את הגירוד מכל עשר המשבצות בטבלת "המספרים הזוכים" ומכל עשרת המספרים התואמים "בלוח המספרים" התקבלה שורה אופקית שלמה מגורדת או טור אנכי שלם מגורד – זכיתם בפרס כדלהלן:
    • קיבלתם שורה אופקית שלמה מגורדת - זכיתם בפרס הרשום מימין לאותה שורה ב"לוח המספרים".
    • קיבלתם טור אנכי שלם מגורד - זכיתם בפרס הרשום מעל לאותו טור ב"לוח המספרים".

אפשר לזכות עד 2 פרסים כספיים בכרטיס אחד.

טבלת מבנה סל הפרסים

הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 65,000
30 19,000
40 10,000
50 8,000
80 5,000
100 10,000
200 5,000
300 1,000
1,000 190
1,200 50
5,000 61
6,000 30
10,000 4
11,000 5
200,000 1
סה"כ 123,341

הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו