חיפוש
מפעל הפיס חישגד חגיגה בסנוקר

חגיגה בסנוקר

מחיר

10 ₪

פרס ראשון

50,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.72

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 4 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

 
טבלת מבנה סל הפרסים

 גובה הפרס בש"ח  מס' הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 10  120,000
 20  113,000
 40  24,000
 100  10,000
 200  1,100
 350  200
 500  180
 50,000  2
 סה"כ  268,482

הכרטיס עשוי להמכר גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולמו