חיפוש
מפעל הפיס חישגד דובדבן פראי

דובדבן פראי

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.03

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 3 "סמלי מזל" וקבוצה של 6 "הסמלים שלך".
  • גרדו את הציפוי מעל "סמלי המזל"  וחשפו את הסמל המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את הציפוי מעל "הסמלים שלך" וחשפו את הסמל ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל סמל בקבוצת "הסמלים שלך" המופיע  גם בקבוצת "סמלי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו סמל.
  • אפשר לזכות עד 6  פעמים בכרטיס אחד
      

טבלת מבנה סל הפרסים

 סכום הפרסמס' כרטיסים הזוכים בסכום זה
20114,000
3052,000
5040,000
10025,000
20015,000
3502,200
1,000140
2,00050
10,0005
200,0002
סה"כ248,397
הכרטיס עשוי להימכר גם לאחר שהפרס/ים הראשונ/ים שולמ/ו