חיפוש
מפעל הפיס חישגד באהבה

באהבה

מחיר

5 ₪

פרס ראשון

10,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 100,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 3.62

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 6 הסמלים המודפסים תחתיו.
  • אם 3 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
  • אם 4 מתוך 6 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.

מבנה סל הפרסים

סכום הפרס מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
5 ₪ 180,000
10 ₪ 70,000
20 ₪ 13,000
30 ₪ 8,000
50 ₪ 3,000
100 ₪ 1,200
200 ₪ 400
500 ₪ 250
1,000 ₪ 75
10,000 ₪ 10
סה"כ 275,935
הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו