חיפוש
מפעל הפיס KENO KENO - מידע סטטיסטי

KENO - מידע סטטיסטי

רוצים לדעת מהם המספרים החמים (אלה שעלו בגורל הכי הרבה פעמים) או מהם המספרים הלוהטים (אלה שעלו בגורל הכי מעט פעמים)?

פשוט הגדירו טווח הגרלות והמידע הדרוש לכם יוצג בטבלה שמתחת.

מספרים חמים
המספרים שעלו בגורל הכי הרבה פעמים
מספרים לוהטים
המספרים שעלו בגורל הכי מעט פעמים
תדירות הופעת מספרים
מספר הפעמים שכל מספר עלה בגורל
שורות וטורים שלא עלו בגורל
שורות וטורים שלא עלו בגורל בטווח ההגרלות הנבחר
*
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.