חיפוש
מפעל הפיס KENO בירור זכיות

בירור זכיות

לבירור זכייה בהגרלות KENO, עליך לסמן על גבי הטופס את המספרים שבחרת. בנוסף, לבחור את מספר ההגרלה או תאריך ההגרלה ולחפש. בהצלחה!!!

 
שימו לב -
לעמוד זה קיימת גרסה עדכנית נגישה.

הוראות לבדיקת טופס

  • בחרו תחילה את סוג הטופס – KENO רגיל או KENO שיטתי
  • בטופס KENO רגיל יש לסמן 7 מספרים
  • בטופס KENO שיטתי עליך לסמן 8-9 מספרים
  • בחרו בטווח תאריכים או מספר הגרלה שברצונכם לבדוק
  • לסיום לחצו על כפתור "בירור זכייה"
*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.